Tisková zpráva: 15. duben 2008

Projekt VIRTUOS přináší výrazné zjednodušení komunikace s úřady

Projekt elektronizacesamosprávy VIRTUOS (VIRTUálně-Občan-Samospráva) měl jednoznačnézadání: urychlit, usnadnit a zefektivnit komunikaci občan-úřad aúřad-úřad zřízením portálu, představujícího jedinou bránu kvyřízení všech záležitostí na všech úřadech, včetněautomatizovaného elektronického podání dokumentů.
Cílem projektu byloplošné zpřístupnění ekonomicky náročných informačních technologiípodporujících elektronizaci chodu úřadu malým obcím a současnězhodnocení stávajících investic v oblasti IT ostatních obcí.
Kromě úspory času na oboustranách přináší VIRTUOS také řadu interaktivních a pro-aktivníchslužeb s okamžitou zpětnou vazbou na občana či firmu, a dialogovénástroje pro obousměrnou komunikaci prostřednictvím zabezpečenýchinformačních schránek. VIRTUOS byl propojen s obdobně zaměřenýmprojektem Ministerstva vnitra CZECH POINT, který řeší další oblastsměřující ke zjednodušení komunikace občanů s úřady.
Systém VIRTUOS seskládá z několika částí:
  • portálového řešení podporujícího přístup přes běžný webovýprohlížeč,
  • rozhraní webových služeb na ostatní informační systémy veřejnésprávy (ePusa, Portál Veřejné Správy, CZECH POINT),
  • adaptérů ke stávajícím spisovým službám a agendovýmsystémům,
  • formulářového softwaru umožňujícího zabezpečená podání přesPortál veřejné správy (PVS),
  • hardwarového vybavení HP (počítače, servery).
Elektronickákomunikace výrazně ušetří čas
Občané mohou uplatňovatna úřady nejrůznější podání, elektronicky komunikovat
s úředníky, nebo si v elektronickém diáři úředníků rezervovatkonkrétní časy schůzek.
První občan, který se dotohoto informačního systému bezprostředně po jeho spuštěnízaregistroval, byl zapsán v Klatovech, kde současně uplatnil jednoz možných podání – dotaz na počet bodů v registru řidičů.
Informační systém VIRTUOStaké občanům umožňuje sledovat, v jaké fázi vyřízení je jejichpodání. To platí nejen pro elektronicky zaslané žádosti, ale i proklasická „papírová“ podání.
Systém VIRTUOS umožňujeobčanům vyřídit vybraná podání zcela pohodlně a bez obav z front čiúředních hodin z domova či kanceláře, případně využít terminálů nakontaktních místech ve městech a obcích.
„Projekt VIRTUOSpředstavuje velmi důležitý krok na cestě za virtualizací komunikaceobčana s úřady. Díky dostupnosti 24/7 (24 hodin denně, 7 dnív týdnu) dokáže ušetřit obrovské množství času,“ vysvětluje MilanPrypoň, generální ředitel Hewlett-Packard s.r.o. „Po zhruba tříletépřípravě a pečlivém testování je nyní výsledné řešení VIRTUOSpřipraveno efektivně sloužit všem zájemcům z řad českých úřadů ainstitucí.“
VIRTUOS vychází vstřícnejen občanům, ale i úředníkům, zejména na komunální úrovni.Projekt za 40 miliónů korun, spolufinancovaný ze 75 % zeStrukturálních fondů EU, byl schválen v dubnu 2005 a přesně o dvaroky později začala jeho zhruba roční implementace, kterávyvrcholila slavnostním spuštěním 2. dubna letošního roku.
V pilotní části naprojektu VIRTUOS spolupracovaly úřady v Klatovech, Nýrsku,Štěnovicích a Krajský úřad Plzeňského kraje. Po jeho uvedení doostrého provozu se mohou bezplatně zapojit i další obce či úřady,zatím jen v rámci Plzeňského kraje.
Pro využívánísystému stačí jednoduchá registrace
Elektronická službaVIRTUOS má hlavně výrazně zjednodušit lidem komunikaci s úřady aušetřit čas. Občané Plzeňského kraje ročně uplatní na obce a městazhruba dva miliony podání. Nejrůznějších podání v současné doběexistuje přibližně 800 typů, VIRTUOS z nich zatím bude řešit 70;postupně s vývojem související legislativy bude početuskutečnitelných podání navyšován.
Podle náměstkyně hejtmanaPlzeňského kraje Mgr. Olgy Kalčíkové, která je zodpovědná zarealizaci projektu VIRTUOS, budou lidé díky projektu VIRTUOS mocinapříklad přihlašovat psa do obecního registru, ohlásit drobnoustavbu nebo stavební úpravu, oznámit matrice změny např. přisňatku, podat stížnost, petici, poskytovatelé ubytování si mohouregistrovat poplatky z ubytovací kapacity a podobně. Systém jerovněž připraven na platby správních poplatků prostřednictvím SMSzpráv.
Zájemce o využívánísystému VIRTUOS nejdříve na internetové stránce projektu www.eVirtuos.cz vyplnížádost o registraci a na příslušném úřadu podepíše smlouvu. Poté užmůže s úřadem komunikovat z velké části jen přes počítač. Ten, kdovlastní elektronický podpis, nemusí na úřad ani kvůli sepsánísmlouvy.
 
Ospolečnosti HP

HP se zaměřuje nazjednodušení používání technologií pro všechny své zákazníky – oddomácích uživatelů až po velké společnosti. S produkty, kterézahrnují tisková řešení, osobní počítače, software, služby a ITinfrastrukturu, patří HP mezi největší světové IT společnosti. Začtyři fiskální čtvrtletí, končící 31. lednem 2008, dosáhly celkovétržby společnosti HP 107,7 miliard amerických dolarů. Dalšíinformace o HP (NYSE) jsou k dispozici na webu www.hp.cz.

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.