Tisková zpráva: 03. únor 2008

Společnosti Deutsche Post World Net a Hewlett-Packard podepsaly předběžnou smlouvu o převodu celosvětového provozu informačních technologií

Na základě podmínekdohody skupina Deutsche Post World Net očekává, že běhemnásledujících sedmi let ušetří nejméně jednu miliardu eur tím, žesníží celkové náklady na informační technologie a zajistí lepšívyužívání IT zdrojů potřebných pro běh podnikání a poskytováníslužeb zákazníkům. Obě společnosti očekávají uzavření konečnésmlouvy v polovině letošního roku.
 
Pokud dojde k dohodě,přejde pod firmu HP přibližně 2 500 zaměstnanců, kteří vsoučasnosti poskytují služby pro provozní datová centra v DeutschePost World Net – včetně řízení informací, dat, infrastruktury, sítía aplikací. Týká se to DHL IT Services data center v Praze,Scottsdale v Arizoně, Cyberjayi v Malajsii a několika dalšíchevropských zemích.
 
Aplikace pro svézákazníky si bude Deutsche Post World Net i nadále navrhovat,vyvíjet a řídit interně, včetně bezpečnostních standardů IT ajejich zavádění. Deutsche Post World Net si také ponechá sekceProfessional Services a Customer Integration Supply Management vrámci své jednotky DHL IT Services, včetně projektového řízení,projektových konzultací, vývoje aplikací a deployment služeb, adále rovněž elektronickou integritu dat pro posílání zpráv aprogramy pro dodavatelské řetězce.
 
„Neustále hledáme novécesty, jak snižovat náklady a zlepšovat kvalitu služebposkytovaných našim zákazníkům,“ říká John Allan, hlavní finančníředitel Deutsche Post World Net. „Tato iniciativa významně přispějek dosažení našich podnikatelských cílů při zachování vysoké úrovněkvality služeb, kterou od nás zákazník očekává.“
 
Řízení a transformaceinfrastruktury informačních technologií i datových center patřímezi hlavní nabídku služeb společnosti HP nejen pro její zákazníky,ale také ve vlastních řadách. HP má bohaté znalosti a zkušenost stransformováním IT prostředí a díky nim dokáže výrazně podpořitpodnikání skupiny Deutsche Post World Net.
 
„HP zná díky více nežpatnáctileté vzájemné spolupráci dopodrobna IT prostředí,organizaci i strukturu Deutsche Post World Net,“ dodává FrancescoSerafini, Senior viceprezident a výkonný ředitel HP EMEA. „S našimivysoce kvalifikovanými profesionály a globálními možnostmi nabízímejednodušší a flexibilnější IT infrastrukturu, která přineseskutečné podnikatelské hodnoty a efektivitu, lepší návratnost ITinvestic a snížené provozní náklady.“

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.