Living progress

 

Program vrácení a recyklace hardwaru společnosti HP

Rady pro zákazníky/koncové uživatele

Směrnice WEEE byla v České republice implementována zákonem č. 7/2005 sb. a souvisejícími zákonnými předpisy s platností od 13. srpna 2005. Odevzdejte svá elektronická zařízení v místním sběrném dvoře, u vašeho prodejce při nákupu nového zařízení, nebo se informujte na webových stránkách systémů RETELA nebo REMA.

Služby recyklace pro firemní zákazníky

Poskytované služby

  • vyzvednutí zařízení u zákazníka,
  • přeprava do sběrného místa oprávněného společností HP k třídění a likvidaci zařízení,
  • správa a řízení celého logistického a recyklačního řetězce,
  • speciální řešení na základě dohody,
  • certifikát o likvidaci.

Vyžádejte si službu odebrání nepotřebného zařízení

Pokud si chcete vyžádat tuto službu nebo chcete požádat o nabídku, firemní zákazníci společnosti HP musí vyplnit formulář na internetových stránkách našich partnerů.

Pro recyklační služby v české republice klepněte sem

Pro recyklační služby v ostatních zemích klepněte sem

Nabídky (alternativy)

  • Výkup a likvidace počítačového hardwaru všech výrobců. Nabídka se vztahuje pouze na partnery a firemní zákazníky společnosti HP.
  • Vývoj speciálních řešení pro konkrétní zákazníky jako například řízená likvidace dat na datových nosičích nebo odinstalování existujícího hardwaru.

Ceny pro firemní zákazníky v EU

Společnost HP umožní bezplatnou recyklaci veškerého elektronického vybavení, pokud zákazník vrátí vybavení do sběrného místa určeného společností HP a pokud bude náhradní produkt dodán společností HP. V případě, že nebude dodán náhradní produkt, bude recyklace umožněna na žádost zákazníka za příplatek. Společnost HP vystaví certifikát o likvidaci. Jestliže národní legislativa určuje, že je nutné poskytovat další služby, společnost HP upraví nabízené služby, aby odpovídaly požadavkům.

Náklady na logistiku a speciální služby (demontáž nebo řízená likvidace dat) budou vypočteny samostatně na základě aktuální tržní ceny.

Důležité upozornění

Tato nabídka zahrnuje pouze likvidaci/recyklaci. Nezahrnuje služby jako zpětný výkup nebo prodej použitého hardwaru. Informace a kontakty pro tyto programy v oblasti EMEA (Evropa, Střední východ a Afrika) jsou uvedeny na Internetu: EMEA Trade-In Program