PŘIZPŮSOBENÁ RECYKLACE HARDWARU HP

Naše programy pro recyklaci a  likvidaci produktů jsou uzpůsobeny k tomu, aby nabízely pohodlná řešení
pro opětovné využití zastaralých IT produktů na základě vašich specifických potřeb.

PŘIHLÁŠENÍ

PODPORA ZÁKAZNÍKŮ
A RECYKLAČNÍCH AKTIVIT PARTNERŮ

Program recyklace hardwaru HP přijímá recyklační požadavky od komerčních zákazníků HP, prodejních a servisních partnerů HP a zaměstnanců HP, kteří jednají jménem společnosti komerčních zákazníků, partnerů nebo pracovišť HP.

MOŽNOSTI PRO KONEC ŽIVOTNÍHO CYKLU PRODUKTU

I když musí každá organizace v určité chvíli řešit správu zastaralých IT prostředků, ne každý má stejné požadavky na způsob, jak to provést. Proto nabízíme různé možnosti likvidace, které splní vaše specifické potřeby.

CO JE DŮLEŽITÉ PRO VÁS,
JE DŮLEŽITÉ TAKÉ PRO NÁS

Nám všem záleží na snížení dopadů podnikání na životní prostředí. Podívejte se, jak společnost HP usiluje o zajištění udržitelnosti na naší společné planetě.

VÍCE INFORMACÍ