Model|Barva

Vypadejte a pracujte jako boss

Tenká a lehká konstrukce v celokovovém krytu

Prémiový design a funkce pro zábavu

Příslušenství pro snazší používání

Porovnání a výběr

1. Funkce je k dispozici u vybraných modelů.

2. Hmotnost závisí na konfiguraci.

3. Windows 10 MobileMark 14 – výdrž baterie se liší v závislosti na různých faktorech, včetně modelu produktu, konfigurace, spuštěných aplikací, funkcí, míry využívání, bezdrátového připojení a nastavení řízení spotřeby. Maximální kapacita baterie časem přirozeně klesá v závislosti na míře jejího využívání. Další informace naleznete na stránce https://bapco.com/products/mobilemark-2014/Ikona – externí.

4. Výdrž baterie byla testována společností HP při nepřetržitém přehrávání FHD videa, rozlišení 1 080 p (1 920 × 1 080), jasu displeje 150 nitů, hlasitosti audio systému nastavené na 17 %, hlasitosti audio přehrávače nastavené na 100 %, přehrávání v režimu celé obrazovky z místního úložiště, připojených sluchátkách a zapnutém bezdrátovém připojení bez navázaného připojení. Skutečná výdrž baterie se liší v závislosti na konfiguraci a maximální kapacita baterie vlivem dlouhodobého používání přirozeně klesá.

5. K zobrazení obrazu FHD je třeba obsah ve vysokém rozlišení.

6. Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Ne všichni zákazníci nebo softwarové aplikace nutně získají díky této technologii výhodu. Výkon a taktovací frekvence se mohou lišit v závislosti na zatížení aplikace a konfiguraci hardwaru a softwaru. Číselné hodnoty u modelů, značek nebo pojmenování produktů Intel nemusí odpovídat výkonu. Hodnota v GHz představuje interní frekvenci procesoru. Fungování systému a aplikací může být ovlivněno nejen frekvencí procesoru, ale i jinými skutečnostmi.

7. Pro pevné disky: 1 TB = 1 bilion bajtů. Skutečná formátovaná kapacita je nižší. Až 35 GB místa na systémovém disku je rezervováno pro software na obnovu systému.

8. Skutečná výdrž baterie se může lišit podle používání.

9. Integrovaný filtr na ochranu soukromí HP Sure View, který funguje v orientaci na šířku. Je k dispozici u vybraných modelů HP a musí být namontován ve výrobě. Jas se v režimech sdílení a soukromí bude lišit.

USB Type-C™ a USB-C™ jsou ochranné známky organizace USB Implementers Forum.

Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo dalších zemích.

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, logo Intel, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, logo Intel Inside, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, Xeon Inside a Intel Optane jsou ochranné známky společnosti Intel Corporation v USA nebo jiných zemích.

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Zde obsažené informace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám společnosti HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické či redakční chyby ani za opomenutí v tomto dokumentu.