Odolejte pokušení a nekupujte levné napodobeniny tonerových kazet. Z dlouhodobého hlediska vás mohou stát více.

Originální kazety HP jsou prostě lepší volba

1. Viz stránka epa.gov/indoor-air-quality-iaq/introduction-indoor-air-quality.

2. Studie Supplies Recycling provedená společností InfoTrends v roce 2018 na území Severní Ameriky, zadaná společností HP. Závěry vycházejí z průměrných výsledků pohovorů se 7 výrobci repasovaných kazet, 2 výrobci nových kompatibilních kazet, 3 odběrateli prázdných kazet a 3 distributory. Viz stránka hp.com/go/NA-2018InfoTrends.

3. Studie o souladu z hlediska kvality vzduchu v interiéru WKI Blue Angel Indoor Air Quality z prosince 2017, zadaná společností HP. Tato studie testovala 4 značky nových kompatibilních tonerových kazet, které jsou prodávány jako náhrady pro tiskárnu HP LaserJet Pro MFP M425dn s kazetou 280A. Testy byly provedeny v souladu s Blue Angel RAL-UZ 205. Viz stránka http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-1981ENW.

4. Studie hodnocení životního cyklu (LCA) provedená v roce 2019 společností Four Elements Consulting na území Severní Ameriky, zadaná společností HP, srovnávala originální černobílé tonerové kazety HP 55A a 26A se vzorkem alternativních napodobenin napříč osmi kategoriemi negativního dopadu na životní prostředí. Viz stránka hp.com/go/NA-LJLCA-NBC-2019. Hodnocení životního cyklu využívá studii společnosti SpencerLab z roku 2019, zadanou společností HP, která porovnává originální tonerové kazety HP LaserJet se dvěma značkami napodobenin tonerových kazet prodávaných v oblasti Severní Ameriky. Viz dokument spencerlab.com/reports/HPReliability-NA-NBC2019.pdf.

5. Studie pro Severní Ameriku zadaná společností HP a provedená společností Market Strategies International v roce 2019. Výsledky vycházejí z 222 průzkumů partnerů HP ServiceOne, kteří mají alespoň 6 měsíců praxe v oblasti servisu černobílých a barevných tiskáren HP LaserJet používajících tonerové kazety společnosti HP a jiných značek a kteří takový servis prováděli v rámci posledních 12 měsíců před uskutečněním studie. Viz dokument marketstrategies.com/hp/NA-Technician2019.pdf.

6. Tiskový systém je tvořen tiskárnou, papírem a tonerovou kazetou HP.

7. Dostupnost programu je různá. Podrobnosti naleznete na stránce http://www.hp.com/recycle.