Stojí levné kompatibilní tonerové kazety za to riziko?

Napodobeniny kazet mohou být špatné pro vaši firmu. Zjistěte proč.

DALŠÍ INFORMACEKOUPIT

Nákup napodobenin kazet může být riskantní rozhodnutí

Když je potřeba objednat náhradní tonerové kazety, nabídka je velmi široká, avšak levné napodobeniny nemusí být tou nejlepší volbou.

Emise testovaných napodobenin kazet:7

Společnost HP dobrovolně navrhuje a testuje své tiskové systémy tak,5 aby nebyly překračovány emisní standardy a doporučení pro ekologická zařízení.

95 % servisních techniků řeklo, že častěji čistí tiskárny HP LaserJet, ve kterých se používají kazety od jiných výrobců, a 79 % těchto techniků řeklo, že je čistí minimálně 2x častěji3.

Napodobeniny kazet, na rozdíl od kazet HP, nemusí být v souladu s důležitými evropskými zákonnými požadavky a předpisy4

Originální kazety HP jsou prostě lepší volbou

1. Vyhodnocení rizik Intrinsik z roku 2019 zadané společností HP. Založeno na studii o souladu z hlediska kvality vzduchu v interiéru Blue Angel z roku 2019, která zahrnovala emise VOC relevantních napodobenin tonerových kazet v souladu se značením Blue Angel DE-UZ 205 a úrovně zdravotního vyhodnocení stanovené agenturou USEPA (2019) a agenturou Cal/EPA DTSC (2019a). Další informace naleznete na webové stránce: hp.com/go/IntrinsikToner2019.

2. Studie na téma recyklace spotřebních materiálů v západní Evropě provedená v roce 2018 společností InfoTrends, zadaná společností HP. Poznatky vycházejí z průměrných výsledků rozhovorů se 7 výrobci repasovaných kazet a 6 obchodníky. Viz stránka hp.com/go/EMEA-2018InfoTrends

3. Mezinárodní studie společnosti Market Strategies International z ledna 2018 zadaná společností HP. Výsledky vycházejí z 223 průzkumů provedených u partnerů HP ServiceOne, kteří měli minimálně 6měsíční zkušenosti se servisem černobílých a/nebo barevných tiskáren HP LaserJet, do kterých byly během posledních 12 měsíců nainstalovány originální kazety HP a tonerové kazety od jiných výrobců. Studie byla prováděna ve 27 zemích: UK, IE, FR, DE, IT, AT, BE, PT, ES, NL, SE, RU, UA, PL, HU, CZ, HR, RO, ZA, SA, AE, EG, MA, QA a TR. Viz dokument marketstrategies.com/hp/EMEA-Technician2018.pdf

4. Viz 8 hlavních kritérií udržitelného nákupu spotřebního materiálu v dokumentu https://www8.hp.com/h20195/v2/GetPDF.aspx/c06043765.pdf

5. Tiskový systém sestává z tiskárny HP, papíru a tonerové kazety.

6. Dostupnost programu je různá. Podrobnosti naleznete na stránce http://www.hp.com/recycle

7. Studie o souladu z hlediska kvality vzduchu v interiéru WKI Blue Angel Indoor Air Quality z prosince 2017 zadaná společností HP. Tato studie testovala 4 značky klonovaných tonerových kazet, které jsou prodávány jako náhrady pro tiskárnu HP LaserJet Pro MFP M425dn s kazetou 280A. Testy byly provedeny v souladu s Blue Angel RAL-UZ 205. Viz stránka http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-1981ENW

8. Studie hodnocení životního cyklu EMEA (LCA) provedená v roce 2019 společností Four Elements Consulting, zadaná společností HP, srovnávala originální černobílé tonerové kazety HP 55A a 26A se vzorkem alternativních napodobenin napříč osmi kategoriemi negativního dopadu na životní prostředí. Viz stránka hp.com/go/EMEA-LJLCA-NBC-2019Hodnocení životního cyklu využívá studii společnosti SpencerLab z roku 2019 zadanou společností HP, která porovnává originální tonerové kazety HP LaserJet se dvěma značkami napodobenin prodávaných v oblasti EMEA. Viz dokument spencerlab.com/reports/HPReliability-EMEA-NBC2019.pdf.

9. Studie laboratoře SpencerLab o spolehlivosti černých kazet z roku 2019 zadaná společností HP porovnávala originální černé kazety HP 26A a 55A určené pro tiskárny HP Pro M402 a Pro 521 s pěti značkami nově sestavených kompatibilních kazet, které se prodávají v Evropě, na Středním východě a v Africe. Viz dokument www.spencerlab.com/reports/HPReliability-EMEA-NBC2019.pdf

10. V závislosti na typu prodávaných produktů existuje poptávka po zajištění souladu s různými platnými směrnicemi. Toto jsou směrnice EU pro inkoustové a tonerové kazety: 2014/30/EU = EMC-D (Electromagnetic Compatibility Directive – směrnice o elektromagnetické kompatibilitě) a 2011/65/EU = RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive – směrnice o omezení používání nebezpečných látek). Originální kazety HP jsou v příslušných případech v souladu s výše uvedenými směrnicemi EU – to znamená, že byly vyhodnoceny jako produkty splňující platné požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví a životního prostředí. Více informací najdete na stránce https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking_en.