HP Sprout Pro

$$list_links_tagline$$

Intel log
Intel log
Zažijte intuitivní, podmanivou technologii

Sprout Pro pomáhá proměňovat různá odvětví

Intel, logo Intel, Intel Inside, Intel Core a Core Inside jsou ochranné známky společnosti Intel Corporation v USA a v dalších zemích.
Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Ne všichni zákazníci nebo softwarové aplikace nutně získají díky této technologii výhodu. Výkon a taktovací frekvence se mohou lišit v závislosti na zatížení aplikace a konfiguraci hardwaru a softwaru. Číselné hodnoty u modelů produktů Intel nemusí odpovídat výkonu.


1. Software WorkTools je v současnosti k dispozici pouze pro Sprout Pro G2 nebo vyšší. Je zapotřebí přístup k internetu. Některé aplikace odkazované v rámci softwaru WorkTools nemusejí být k dispozici bezplatně.


2. Sprout Pro jako kiosek je volitelný a vyžaduje vlastní aplikaci, která je šitá na míru požadavkům jednotlivých maloobchodních klientů.


3. Light Guide Systems je volitelná aplikace pro Sprout Pro a je k dispozici prostřednictvím maloobchodního partnera a konkrétních prodejních partnerů k řízení toku výroby. Díky ní je možné přizpůsobit výrobu s naváděním světlem podle konkrétního výrobního procesu.


© Copyright 2017. HP Development Company, L.P.


Zde obsažené informace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou výslovně uvedeny v prohlášení o záruce, které je přiloženo ke každému z těchto produktů a služeb. Z žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické či redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka, kterou společnost HP Inc. užívá na základě licence. Microsoft, Windows a logo Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a v dalších zemích. Intel, logo Intel, Intel Core a Core Inside jsou ochranné známky společnosti Intel Corporation v USA a v dalších zemích. NVIDIA a GeForce jsou ochranné známky společnosti NVIDIA Corporation v USA a dalších zemích.