Až o 50 % nižší náklady s tiskovými kazetami XL


Originální inkoustové kazety HP XL nabízejí špičkovou kvalitu tisku a až o 50 % nižší náklady1

Originální inkoust HP vám nabízí více.

Reliability isn’t something you want to worry about, and you won’t with Original HP ink.

Vyšší spolehlivost

Tiskárny HP fungují s originálním inkoustem HP lépe. Během používání nebo ihned po vybalení došlo k potížím u 15,7 % opětovně naplněných inkoustových kazet v porovnání s méně než 1 % kazet s inkoustem HP.2 S originálními inkousty HP se s takovými problémy nesetkáte.

You can help extend the life of your HP printer with Original HP ink cartridges.

Vyšší výkon

S originálními inkoustovými kazetami HP můžete prodloužit životnost své tiskárny HP. Jsou kalibrovány tak, aby nedocházelo k ucpávání trysek a snížení kvality tisku, a podrobovány důkladným testům, které ověřují čistotu a ostrost výstupu.

Our commitment to the environment makes it easier for everyone to do their part.

Zodpovědnější přístup

Plasty shromážděné prostřednictvím našeho systému recyklace s „uzavřenou smyčkou“ byly znovu použity ve více než jedné miliardě nových originálních inkoustových kazet HP.5 Naše závazky s ohledem na životní prostředí usnadňují práci každému.

Více informací o recyklaci

1 Založeno na porovnání údajů o nákladech na stránku u kazet HP 350 a 350 XL. Náklady na stránku byly vypočteny na základě koncové ceny doporučené společností HP a výtěžnosti zveřejněné společností HP. Skutečné ceny se mohou lišit. Skutečná výtěžnost závisí na použité tiskárně, tištěném obrazu a dalších faktorech. (Viz stránky: www.hp.com/go/learnaboutsupplies). Výsledky u jiných kazet se budou lišit. Více informací najdete na adrese http://www8.hp.com/cz/cs/prodserv/ink-toner-paper.html

2 Studie z 2. ledna 2010 od společnosti Quality Logic. Podrobnosti najdete v dokumentu http://www.qualitylogic.com/2010hpinktestemea.pdf (1.7 MB)

3 Byla použita citace z videa o názorech zákazníků v rámci akce HP Ink Challenge získaných v prosinci 2011

4 Byla použita citace z výstupního průzkumu v rámci akce HP Ink Challenge, který byl prováděn od 31. října 2011 do 11. listopadu 2011

5 Společnost InfoTrends, „2009 U.S. Cartridge Collection and Recycling Refresh“ (Aktuální informace o shromažďování a recyklaci kazet v USA v roce 2009), 24. listopadu 2009. Tato studie byla zadána společností HP.