Program ACF společnosti
HP proti padělání

Rozpoznání. Hlášení. Prevence.
Ohlásit podezřelou činnost

ČASTÉ DOTAZY

Padělání v oblasti tiskového spotřebního materiálu znamená výrobu, opětovné plnění nebo repasování tiskové kazety za účelem obchodování, a to takovým způsobem, který naznačuje, že jde o originální značkový produkt, což v tomto případě není. To obvykle zahrnuje vkládání repasovaných / opětovně plněných kazet do krabic, které blízce připomínají originální balení HP, které může zákazníky zmást tak, že zaplatí vyšší cenu, protože věří, že tisková kazeta je legitimní, originální produkt HP.

Organizace pro ekonomickou spolupráci a vývoj (OECD) odhaduje roční hodnotu padělaného zboží v mezinárodním obchodu na 200 miliard USD. Světová celní unie (WCO) a Mezinárodní obchodní komora (ICC) uvádí, že paděláním uniká odhadovaných 500 miliard EUR ročně ze světové ekonomiky, což je ekvivalentní ztrátě asi 5-8 % z celosvětového obchodu se značkovým zbožím včetně ilegálního obchodu s falešnými tiskovými kazetami. Odhaduje se, že jen v Evropě je kvůli padělání ztraceno okolo 200 000 pracovních míst.

Ne. Zákazníci by si neměli plést padělání s legitimními opětovně naplněnými / repasovanými produkty, které se prodávají a nabízejí takovým způsobem, který nemate zákazníky, aby věřili, že jde o zcela nové originální produkty HP. Příkladem legitimního znovu naplněného produktu by mohl být produkt, na kterém je jasně napsáno „opětovně naplněno“ nebo „repasováno“, čímž není zneužito logo společnosti HP, aby vzbuzovalo dojem, že byl vyroben společností HP, ale používá název společnosti, která provedla plnění. Obecně nezneužívá konstrukční prvky originální tiskové kazety HP a jejího obalu.

Podvod je čin, jehož cílem je oklamat nebo uvést jinou osobu v omyl a získat tak od ní něco cenného, obvykle peníze. Podvodné jednání se nemusí vždy týkat padělaných produktů, nicméně padělání samotné trestným činem je.

Falešné tiskové kazety sice mohou vypadat jako pravé tiskové kazety HP, nedodávají však špičkovou a stálou kvalitu tisku, osvědčenou spolehlivost a dlouhou životnost, na které jste u produktů značky HP zvyklí.

Mezi potenciální rizika použití padělaných tiskových kazet patří snížená kvalita tisku a tisková kapacita, předčasné selhání tiskové kazety nebo zcela nefunkční kazeta, poškození tiskárny s následnou nutností opravy, přerušení tiskového provozu a souvisejících procesů a potenciální ztráta záruky na tiskový hardware. Neoriginální produkty se projevují především nízkou nebo nestálou kvalitou tisku.

Vedle toho, že společnost HP poskytuje zákazníkům informace a nástroje pro kontrolu pravosti tiskových kazet, provádí také vlastní šetření případů podezření na falešné tiskové kazety a následně spolupracuje s policejními a celními orgány, které v souladu se zákonem zabavují nelegální zboží a zatýkají trestně odpovědné osoby. Ty jsou posléze souzeny a trestány v souladu s příslušnými systémy trestní justice.

Výsledky tohoto programu za uplynulé čtyři roky jsou následující:

 • Přibližně 1 000 hlášených případů
 • Přibližně 600 policejních zátahů (razie, zabavení zboží atd.)
 • Přibližně 8 miliónů zabavených hotových padělků a součástí určených pro nelegální použití
 • Více než 3 000 auditů partnerů proti padělkům v rámci prodejního kanálu

Společnost HP má velmi vysoké normy kvality pro všechny produkty, včetně tiskového spotřebního zboží. Originální tiskový spotřební materiál HP se dodává vždy nový – nikdy není opětovně plněn nebo repasován – a dodává se v neotevřeném, vysoce kvalitním obalu. Následující situace tedy mohou naznačit, že se jedná o padělaný produkt:

 • Kvalita tisku tiskové kazety je nízká nebo nestálá.
 • Tiskový spotřební materiál je dodán v balení, které je nízké kvality nebo jeví známky nedovolené manipulace.
 • Tiskové kazety jsou pokryté tonerovým práškem nebo inkoustem nebo uvnitř tiskárny vytékají.
 • Tisková kazeta nefunguje – poruchovost padělaných produktů je velmi vysoká.
 • Kapacita tiskové kazety (počet možných výtisků) je velmi malá.

Další informace získáte v článcích na téma „jak se vyhnout padělaným tiskovým kazetám“ nebo „jak společnosti HP nahlásit své podezření“.

Pokud nějaká nabídka zní „příliš dobře, než aby to byla pravda“, pak to tak s největší pravděpodobností skutečně je. Chcete-li se vyhnout pochybným nabídkám, nakupujte pouze u renomovaných prodejců a prostřednictvím autorizovaných prodejních kanálů společnosti HP. Prostřednictvím vyhledávače partnerů HP Smart Partner Locator na webových stránkách společnosti HP www.hp.com můžete najít seznam partnerů společnosti HP pro prodej spotřebního materiálu ve vaší zemi.

Pro nahlášení jakýchkoli podezřelých aktivit souvisejících s padělanými kazetami klikněte zde: ohlásit padělek.

Společnost HP všechny poskytnuté údaje uchová v tajnosti v plném rozsahu podle platných zákonů a poskytne je pouze osobám, kterým bude nezbytně nutné je poskytnout. Společnost HP neposkytuje žádnou záruční podporu a neprovede žádnou výměnu produktu v souvislosti s padělanými kazetami.

Všechny obaly originálních tiskových kazet pro jednobarevné tiskárny HP LaserJet a barevné tiskárny HP Color LaserJet jsou opatřeny bezpečnostním štítkem ve všech zemích světa, nikoli však všechny obaly inkoustových tiskových kazet. Konkrétně v oblasti východní Evropy, Afriky a Středního východu je většina obalů originálních inkoustových tiskových kazet opatřena bezpečnostním štítkem, zatímco v západní Evropě nikoli. Podrobnosti o tom, kdy lze na krabicích inkoustových tiskových kazet HP prodávaných ve vaší oblasti očekávat bezpečnostní štítek, jsou uvedeny v informačním letáku „Zkontrolujte si nákup“, který je k dispozici ke stažení.

Pokud koncoví uživatelé používají padělané tiskové kazety na svých tiskárnách HP, mohou se setkat s následujícími problémy:

 • Padělané produkty často vytékají nebo nepracují správně.
 • Uživatelé padělaných produktů mohou zaznamenat podřadnou kvalitu tisku a sníženou tiskovou kapacitu (počet vytištěných stránek) z důvodu použitých nekvalitních komponentů.
 • Z dlouhodobého hlediska je nepravděpodobné, že vám padělané produkty ušetří peníze, protože vykazují vyšší riziko selhání.
 • Padělané produkty mohou způsobit zničení tiskárny a ztrátu záruky.
 • Padělané produkty mohou kvůli své nízké kvalitě tisku plýtvat papírem.
 • Padělané produkty mohou obsahovat škodlivé látky, jejichž výroba poškozuje životní prostředí.
 • Padělané produkty nemohou využít výhod recyklačního programu Planet Partners společnosti HP.

Společnost HP bere ochranu své značky a svých ochranných známek vážně, o čemž svědčí šetření prováděná v mezinárodním měřítku s cílem přerušit mezinárodní obchod se zakázanými produkty.

Program ACF společnosti HP zvyšuje povědomí mezi partnery HP, zákazníky a místními úřady o tom, co může být podezřelé a jak v případě podezření ohlásit „stopy“. Vyšetřovací poradci prověřují všechny stopy a snaží se identifikovat důležité prodejce a výrobce padělků, poté pomáhají místním orgánům při uplatňování zákonných postupů. Program navíc zajišťuje, že se ve skladech velkoobchodních a komerčních partnerů HP nebude nacházet padělané zboží, a to díky náhodným kontrolám (Channel Partner Anti-Counterfeit Audits). Společnost HP je rovněž aktivním členem několika neziskových mezinárodních asociací vlastníků značek, podporuje vlády a orgány činné v trestním řízení.

Protože jsou tiskové kazety důležité pro plynulý provoz tiskových systémů HP, vkládá společnost HP značné investice do výzkumu a vývoje zobrazovacích a tiskových technologií, aby byla každá tisková kazeta HP navržena a vyrobena precizně, a také do jednotné přípravy toneru a inkoustu, aby pracovaly v souladu s tiskárnami HP LaserJet a inkoustovými tiskárnami HP.

Na směsích inkoustu HP například pracuje až 100 chemiků. Vývoj jediné směsi může trvat mnoho let, než poskytne zákazníkům vynikající kvalitu a spolehlivost, kterou očekávají od společnosti HP.

Tiskové kazety HP jsou často předmětem padělání a (bezplatný) software Toner Cartridge Authentication dokáže určit, zda je v tiskárně nainstalovaná originální tonerová kazeta HP LaserJet nebo jiný spotřební materiál, jako je například padělaná kazeta. Pokud se ukáže, že se nejedná o pravou kazetu HP, budou uživatelům poskytnuty další informace pro řešení potenciálního případu padělání. Pokud se uživatelům zobrazí oznámení, i když věří, že zakoupili originální kazetu HP, budou přesměrováni na webovou stránku programu HP Anti-counterfeit proti padělání (hp.com/go/anticounterfeit), kde mohou potenciálně padělanou kazetu nahlásit.

Zjednodušeně řečeno je kód QR (Quick Response - rychlá odpověď) vylepšený čárový kód. Do kódů QR lze zakódovat text, internetový odkaz nebo jiná data a zakódovaný obsah lze okamžitě dekódovat pomocí smartphonů s integrovaným fotoaparátem. Kódy QR, kterými jsou vybaveny nové bezpečnostní štítky produktů HP, obsahují sériové číslo umožňující okamžité ověření pravosti produktu.

 • Přejděte do vašeho obchodu s aplikacemi.
 • Vyberte si některou z dostupných aplikací pro čtení kódů QR, jako je například i-nigma nebo aplikace HP v balíčku eSupplies.
 • Stáhněte si aplikaci do svého smartphonu.

Díky kódům QR si zákazníci mohou ověřit platnost bezpečnostních štítků pomocí jakéhokoli zařízení připojeného k internetu a vybaveného internetovým prohlížečem nebo čtečkou kódů QR, jako jsou smartphony, počítače nebo notebooky. Kód QR lze přečíst pomocí jakékoli aplikace na čtení kódů QR dostupné pro smartphony nebo tablety, jako je například aplikace i-nigma. Zákazníci mají také možnost stáhnout si aplikaci HP eSupplies, která je optimalizovaná pro kódy QR společnosti HP a pro ověřovací program HP Mobile Authentication. Aplikace HP eSupplies je dostupná v obchodě iTunes App Store pro zařízení iPad®, iPhone® a iPod Touch®.*

*iPad®, iPhone® a iPod Touch® jsou obchodní známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech a jiných zemích.

Ověřit bezpečnostní štítek HP online lze následujícím způsobem:

 • Navštivte stránky www.hp.com/go/ok
 • Proveďte vizuální kontrolu štítku podle pokynů na obrazovce.
 • Zadejte sériové číslo na štítku.

Společnost HP svým zákazníkům možnost ověření bezpečnostních štítků na kazetách pomocí programu HP Mobile Authentication poskytuje bezplatně. Program HP Mobile Authentication však k přenosu dat využívá internetové připojení smartphonu nebo počítače, které se řídí podmínkami mobilního operátora nebo poskytovatele internetu. Program HP Mobile Authentication k ověření platnosti kazety potřebuje přenést zcela minimální množství dat. Uživatelé platící za objem dat tedy mohou očekávat náklady v podobné výši jako při návštěvě jiných webových stránek.