1 Nižší náklady ve srovnání s průměrnou maloobchodní cenou inkoustových kazet Original HP 61, 301, 122, 802.

© Copyright 2014. Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Informace v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou výslovně uvedeny v prohlášení o záruce, které je přiloženo ke každému z těchto produktů a služeb. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické či redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.