Vlastnosti řady HP DeskJet Ink Advantage

 
1 Mobilní zařízení musí podporovat bezdrátové připojení. Tiskárna a zařízení se musejí nacházet na stejné místní bezdrátové síti nebo musejí být přímo bezdrátově spojeny. Funkce bezdrátové sítě závisí na okolním prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu. Bezdrátová komunikace je kompatibilní pouze s 2,4GHz směrovači.

2 Tato funkce může vyžadovat ovladač či aplikace, které jsou k dispozici ke stažení na adresehpconnected.com.

© Copyright 2014. Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Informace v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou výslovně uvedeny v prohlášení o záruce, které je přiloženo ke každému z těchto produktů a služeb. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické či redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.n.