Серия принтери HP Deskjet Ink Advantage 3700

$$list_links_tagline$$

Представяме ви най-малкия All-In-One* принтер в света

Купете сега

Компактен и безжичен, този достъпен принтер е създаден, за да се впише във Вашето пространство и живот.

Иновации
В наличност в момента в
 

© 2016 HP Development Company, L.P. Информацията в настоящия документ може да бъде променена без предварително уведомяване. Единствените гаранции за продуктите и услугите на HP са указани в съответните документи за гаранция, съпътстващи такива продукти и услуги. Нищо, съдържащо се в този документ, не следва да се тълкува като даване на допълнителна гаранция. HP не носи отговорност за технически или редакционни грешки или пропуски в съдържанието на настоящото.


Най-малкият в класа си, сравняван единствено по размери с по-голямата част ор мастинленоструйните принтери Всичко в едно под 250 долара. Вътрешно проучване на НР сред производителите на принтери, публикували техническа информация към 1 юли 2018 и проучване на правено през юли 2018 от Keypoint Intelligence - Buyers Lab, поръчано от НР. Пазарен дял, отчетен от IDC CYQ1 2018 Hardcopy Peripherals Tracker. Измерените размери за HP Deskjet 3700 принтер серия е 403 мм на 177 мм на 141мм ( ш х д х в) И обем 10,057,671 кв.м. За повече детайли http://www.hp.com/go/smallestAiOclaims или http://www.keypointintelligence.com/HPDeskJetSmallest.


Най-лесният начин да отпечатвате от смартфона или таблета си. Общ мобилен печат: Локалният печат изисква мобилното устройство и принтерът да бъдат в една и съща мрежа или да имат директна безжична връзка. Отдалеченият печат изисква интернет връзка към свързан към интернет принтер HP. За подробности как да отпечатвате, включително дали се изисква приложение, вижте hp.com/go/mobileprinting.


Касети с ниска цена: В сравнение с разпечатване с други мастилени касети HP DeskJet. Въз основа на сравнение на обявен от HP капацитет на печат с оригинални касети HP 302/HP 123 спрямо HP 652 и препоръчителната цена на дребно. Вашите резултати може да са различават. Действителната производителност зависи значително от отпечатваните изображения и други фактори. Вижте hp.com/go/learnaboutsupplies за повече информация. Резултатите за други касети ще се различават


Отпечатвайте снимки с ярки цветове и документи, необходими за ежедневната Ви работа, с икономичните оригинални касети с мастило HP. Най-лесният начин да отпечатвате: В сравнение с повечето мастиленоструйни принтери all-in-one на цена под 399 евро, насочени към потребители/домашен офис за третото тримесечие на 2015 г. на базата на пазарен дял, според данните на IDC. За конфигуриране на принтера е необходимо изтегляне на приложение. Може да се изисква регистриране на профил в HP ePrint. Безжичната работа е съвместима само с операции при 2,4 GHz честота. Вижте www.hp.com/go/mobileprinting за повече подробности.


Най-лесният начин да отпечатвате от смартфона или таблета си: В сравнение с повечето мастиленоструйни принтери all-in-one за потребители/домашен офис на цена под 399 евро към ноември 2014 г. на базата на пазарен дял, според данните на IDC към третото тримесечие на 2014 г., и обичайното време за конфигуриране и/или наличието на предварително заредена добавка. За конфигуриране на принтера е необходимо изтегляне на приложение. Локалният печат изисква мобилното устройство и принтерът да бъдат в една и съща мрежа или да имат директна безжична връзка. Възможностите за безжична връзка зависят от физическата среда и разстоянието от точката за достъп. Безжичната работа е съвместима само с операции при 2,4 GHz честота. Отдалеченият печат изисква интернет връзка към свързан към интернет принтер HP. Възможно е да се изисква също и приложение или софтуер и регистриране на профил в HP ePrint. Използването на безжична широколентова връзка изисква отделно закупуване на услуга за мобилни устройства. Проверете при доставчика на услугата за зоната на покритие и наличието на услугата във вашия регион. Вижте www.hp.com/go/mobileprinting за повече подробности“ (Източник: HP Store)


MOOBE: Изисква изтегляне на приложението All-in-One Printer Remote. Пълен списък с поддържаните операционни системи и принтери е достъпен на адрес http://support.hp.com/us-en/document/c03561640?openCLC=true.


Печат чрез Wi-Fi Direct: Мобилното устройство трябва да е свързано към Wi-Fi Direct® сигнал all in one устройство, поддържащо Wi-Fi Direct или принтер, преди да отпечатвате. Повече подробности на hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct® е регистрирана търговска марка на Wi-Fi Alliance®


Приложение HP All-in-One Printer Remote: Управляваните функции може да се различават според операционната система на устройството. Пълен списък с поддържаните операционни системи и подробности са достъпни на адрес http://support.hp.com/us-en/document/c03561640.


Общ мобилен печат, мобилен печат от операционната система и печат от различни мобилни устройства: За подробности относно изискванията за локален печат вижте hp.com/go/mobileprinting.


Приложение HP All-in-One Printer Remote: Управляваните функции може да се различават според операционната система на устройството. Пълен списък с поддържаните операционни системи и подробности са достъпни на адрес http://support.hp.com/us-en/document/c03561640. Общ мобилен печат, мобилен печат от операционната система и печат от различни мобилни устройства: За подробности относно изискванията за локален печат вижте hp.com/go/mobileprinting.


Изисква изтегляне на приложението All-in-One Printer Remote. Пълен списък с поддържаните операционни системи и принтери е достъпен на адрес http://support.hp.com/gb-en/document/c03561640?openCLC=true. Управляваните функции може да се различават според операционната система на устройството. Пълен списък с поддържаните операционни системи и подробности са достъпни на адрес http://support.hp.com/gb-en/document/c03561640


Цветната снимка е само за илюстрация – печат без полета не е наличен за принтера.


AirPrint е търговска марка на Apple Inc.