Z DISPLAYS

HP's BEST PRESTERENDE DISPLAYS

De beste manier om de toekomst te voorspellen is door deze te creëren.
Voor professionals met visie, als de kwaliteit van kleur cruciaal is.

EEN HOOGWAARDIG DISPLAY VERDIENT EEN KRACHTIG HP Z WORKSTATION.

All HP Z Displays zijn ontworpen om naast elkaar te kunnen werken om uitstekende prestaties te krijgen en zijn op hun compatibiliteit getest met HP Z Workstations om een solide betrouwbaarheid te waarborgen.

1. De Scientific and Engineering Award van de Academy of Motion Picture Arts and Sciences ging in 2015 naar John Frederick, Bob Myers, Karle Rasche en Tom Lianza voor de ontwikkeling van het HP DreamColor LP2480zx Professional Display. Dit kostenefficiënte scherm had een stabiel, breed kleurbereik, waardoor het overal in studio's inzetbaar is voor animatiewerk en visuele effecten.

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.