Innovatief onderwijs. Betrokken leerlingen.

HP is een vooraanstaand leverancier van technologieoplossingen voor het onderwijs en een partner die docenten helpt onze tools zo effectief mogelijk te gebruiken. Wij weten dat alles mogelijk is wanneer de juiste mensen over de juiste middelen beschikken.

HP en Microsoft’s Learning Studio netwerk – Reinvent The Classroom
Hier in Europa bevinden zich Learning Studio's
Nieuwe manieren om te leren en onderwijs te geven
 
Technologie als inspiratiebron

Technologie helpt ons meer te doen en te bereiken en slimmer en efficiënter te werken. HP technologie zorgt voor goede resultaten omdat het altijd en overal toegang geeft tot content, cursussen en collega's.

 

1. HP Classroom Manager voor docenten, dat nodig is om devices vanaf de Windows-desktopconsole van de docent te besturen en toegang te beperken, moet apart worden aangeschaft; HP Classroom Manager voor studenten heeft geen besturings- en toegangsbeperkingsfunctionaliteit.

© 2017 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.

Intel, het Intel-logo, Intel Inside, Intel Core en Core Inside zijn handelsmerken van Intel Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Microsoft, Windows en het Windows-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de V.S. en/of andere landen.

Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers, software of BIOS-updates nodig om de functionaliteit van Windows volledig te benutten. Windows 10 wordt automatisch bijgewerkt en deze functie is altijd ingeschakeld. Voor updates kunnen op termijn ISP-kosten en extra vereisten gelden. Kijk op microsoft.com externe link.

Voor bepaalde functies, zoals Cortana met spraakondersteuning, Inkt aanbrengen en Continuum is meer geavanceerde hardware nodig. Kijk op microsoft.com/en-us/windows/features externe link. Gesimuleerd scherm, het product kan veranderen. Apps uit de Windows Store moeten apart worden aangeschaft. De beschikbaarheid en de mogelijkheden van apps kunnen per regio verschillen.