© 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of weglatingen in dit materiaal.

Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities van Windows 8. Mogelijk zijn een hardwareupgrade en/of apart aangeschafte hardware nodig om de functionaliteit van Windows 8 volledig te benutten. Kijk voor meer informatie op www.microsoft.com/windows/.