HP 3D-printmedia

De MDK stelt bedrijven die hun materialen wensen te certificeren in staat om snel de spreidbaarheid en de compatibiliteit met HP Multi Jet Fusion 3D-printers van 3D-poeder te testen voordat ze materialen bij HP indienen om deze te laten testen. Marktleiders zoals DSM en Dow Chemical behoren tot de meer dan 50 bedrijven die actief samenwerken met HP's unieke MDK.

Het Vision System-accessoire werkt samen met de MDK en maakt het mogelijk nieuwe materialen die nog in ontwikkeling zijn te testen. Materiaalleveranciers kunnen gemakkelijk de eigenschappen van nieuwe materialen beoordelen en meten door de analyse van testcoupons te automatiseren.

"HP staat aan het hoofd van de evolutie van 3D-printen, van prototypes tot aan productie en SIGMADESIGN begrijpt hoe belangrijk elke stap van het productieproces is op deze weg. Materialen vormen de kern van succesvolle productie en de combinatie van HP's open platform en het vermogen om voxelniveaucontrole te bewerkstelligen zal helpen de digitale transformatie van deze multibiljoen-dollarmarkt te versnellen.

Veel grote en kleine bedrijven beschikken niet over de interne capaciteit om hun visie op 3D-printen zo snel en breed uit te voeren als ze zouden wensen. We zijn er trots op dat we tools van topklasse, zoals de MDK, en diepgaande ontwerpexpertise bieden voor ondernemingen die nu klaar zijn om te innoveren met HP Multi Jet Fusion-technologie."

Bill Huseby, president en CEO, SIGMADESIGN

Dit 325 vierkante meter grote lab biedt 3D-partners een scala aan apparatuur en expertise om materiaalinnovatie en de ontwikkeling van nieuwe toepassingen een vliegende start te geven en snel uit te voeren. Dit is noodzakelijk om de groei en adoptie van 3D-printtechnologieën te versnellen.

"Wij brengen de toonaangevende materiaalbedrijven samen en stellen deze in staat om actief en innovatief te werk te gaan."

Dr. Tim Weber, hoofd van het Open Applications and Materials Lab

1. HP 3D High Reusability PA 11 3D, gegevens met dank aan NACAR.

HP Jet Fusion 3D-printoplossingen in combinatie met HP 3D High Reusability PA 11 maken maar liefst 70% hergebruik van overtollig poeder mogelijk, zodat u batch na batch kunt blijven produceren. Voor testdoeleinden is het materiaal gehard in echte printomstandigheden en wordt het poeder getraceerd op generatie (worst case voor hergebruik). Daarna worden onderdelen gemaakt van elke generatie en deze worden getest op mechanische eigenschappen en nauwkeurigheid.

3. Getest volgens ASTM D638, ASTM D256 en ASTM D648 met HDT bij verschillende belastingen met een 3D-scanner voor dimensionale stabiliteit. De tests zijn gecontroleerd met statistische procescontroles.

4. HP Jet Fusion 3D-printoplossingen in combinatie met HP 3D High Reusability PA 12 maken maar liefst 80% hergebruik van overtollig poeder mogelijk, zodat u batch na batch kunt blijven produceren. Voor testdoeleinden is het materiaal gehard in echte printomstandigheden en wordt het poeder getraceerd op generatie (worst case voor hergebruik). Daarna worden onderdelen gemaakt van elke generatie en deze worden getest op mechanische eigenschappen en nauwkeurigheid.

5. Leveringskosten en onderhoudskosten aanbevolen door de fabrikant. Kostencriteria: gedurende 1 jaar, 5 dagen per week 1,4 vol buildcompartiment met onderdelen van 30 cm3 printen met een pakdichtheid van 10%, in snelle printmodus met HP 3D High Reusability PA 12 materiaal en gebruikmaking van het door de fabrikant aangeraden hergebruikpercentage voor materiaal, en printen onder bepaalde buildomstandigheden en met een bepaalde onderdelengeometrie.

6. HP 3D High Reusability PA 12 glasparels 3D, gegevens met dank aan NACAR.

7. HP Jet Fusion 3D-printoplossingen in combinatie met HP 3D High Reusability PA 12 glasparels maken maar liefst 70% hergebruik van overtollig poeder mogelijk, zodat u batch na batch kunt blijven produceren. Voor testdoeleinden is het materiaal gehard in echte printomstandigheden en wordt het poeder getraceerd op generatie (worst case voor hergebruik). Daarna worden onderdelen gemaakt van elke generatie en deze worden getest op mechanische eigenschappen en nauwkeurigheid.

8. BASF Ultrasint® TPU01, gegevens met dank aan Kupol.

9. De enige voorwaarden voor de verkoop van de HP 3D-printer zijn voorwaarden die vermeld staan in een schriftelijke verkoopovereenkomst. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag worden opgevat als aanvullende garantie of aanvullende bindende voorwaarden. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document en de hierin vermelde informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De Gecertificeerde 3D-materialen voor HP Jet Fusion zijn niet ontworpen, geproduceerd of getest door HP voor inachtneming van de juridische vereisten en ontvangers zijn er zelf verantwoordelijk voor te bepalen of Vestosint 3D Z2773 geschikt is voor hun doeleinden, inclusief maar niet beperkt tot toepassingen die direct of indirect in contact komen met voedingsstoffen.

10. ESTANE® 3D TPU M95A, gegevens met dank aan HP-Lubrizol.

11. Beschikbaar voor de HP Jet Fusion 4200 3D-printoplossing.

12. HP 3D High Reusability CB PA 12, gegevens met dank aan Konstruktion Baumann.

13. HP Jet Fusion 3D-printoplossingen in combinatie met HP 3D High Reusability CB PA 12 maken maar liefst 80% hergebruik van overtollig poeder mogelijk, zodat u batch na batch kunt blijven produceren. Voor testdoeleinden is het materiaal gehard in echte printomstandigheden en wordt het poeder getraceerd op generatie (worst case voor hergebruik). Daarna worden onderdelen gemaakt van elke generatie en deze worden getest op mechanische eigenschappen en nauwkeurigheid.

14. Onderdelen in kleur alleen van toepassing bij gebruik van de HP Jet Fusion 580 3D-kleurenprinter.

15. Gebaseerd op interne tests van HP, mei 2020. HP Jet Fusion 3D printoplossingen die gebruikmaken van HP 3D High Reusability PP mogelijk gemaakt door BASF bieden een poederhergebruikpercentage van maar liefst 100%, zodat u batch na batch functionele onderdelen kunt produceren. Voor testdoeleinden is het materiaal gehard in echte printomstandigheden en wordt het teruggewonnen poeder getraceerd op generatie (ongunstigste omstandigheid voor hergebruik). Vervolgens maken we van elke generatie onderdelen en testen we deze op mechanische kenmerken en nauwkeurigheid. Tot drie generaties van gebruik vertonen de kenmerken geen tekenen van aantasting.

16. Gebaseerd op interne tests van HP, mei 2020, met tests van het behoud van de mechanische kenmerken, de dimensionele stabiliteit en de verandering in gewicht na zeven en dertig dagen te zijn ondergedompeld in zuren, basen, organische oplosmiddelen en waterige oplossingen.