Persbericht: 16. november 2010

GSI Printing verhoogt zijn productiecapaciteit en breidt zijn aanbod van toepassingen uit door drie HP Scitex printers te installeren

Het bedrijf wil zijn doorlooptijden verbeteren en zijn flexibiliteit vergroten

Het bedrijf wilzijn doorlooptijden verbeteren en zijn flexibiliteitvergroten

BARCELONA, Spanje, 16November 2010 - HP maakt bekend dat GSI Printing, dat gevestigd isin Kontich, België, drie HP Scitex printers heeft geïnstalleerd omzijn diensten uit te breiden en in te spelen op de toenemende enveranderende behoeften van zijn klanten.

Het bedrijf heeft zijnmachinepark uitgebreid met de hoog-volume HP Scitex FB7500 printeren HP Scitex FB6700 printer en de HP Scitex LX800 printer, diewerkt met op water gebaseerde HP latexinkten.

GSI Printing is enkelejaren geleden opgericht. Het bedrijf is ontstaan uit de fusie vanGraphic Screen International en MAT. Sindsdien is het bedrijfgestaag gegroeid. Vandaag is het een multidisciplinaircommunicatiebedrijf met een doorgedreven specialisatie in hetsegment instore en outstore communicatie. Het klantenbestand vanhet bedrijf telt bekende nationale en internationale merken,adverteerders en creatieve bureaus. Dankzij zijn recente HPinvestering is GSI Printing nu de grootste digitale drukker op deBelgische markt.

Gevraagd naar het belangvan deze nieuwe HP installaties, antwoordt Christian Duyckaerts,algemeen directeur, GSI Printing België: "HP is een marktleider indigitale grootformaat printtechnologie. Onze nieuwe printers zorgenvoor een sterke verhoging van onze productiviteit en stellen onstegelijkertijd in staat ons aanbod van toepassingen uit te breiden.Met een printcapaciteit van maar liefst 500m2 per uur biedt deFB7500 hoge printsnelheden. En dit in combinatie met het juistekostenplaatje. Deze printer zal voor ons van cruciaal belang zijnom middelgrote en grote oplagen POP-/POS-toepassingen(Point-Of-Purchase/Point-Of-Sale) te produceren binnen steedskrappere deadlines."

De FB6700 flatbedprinter ismet zijn industriële inkjettechnologie en gepigmenteerde HP ScitexWB300 Supreme Inks op waterbasis volgens Duyckaerts een robuusteprintoplossing die aan alle eisen van GSI voldoet wat betreft deecologische doelstellingen van het bedrijf. "De volledigeautomatisering van de heavy-duty FB6700 zal onze capaciteitversterken qua printen op stijve media", zegt hij. "De sneldrogendeinkten op waterbasis zijn UV-bestendig,(1) schuurvast enwaterbestendig. Ze produceren levendige offsetachtige kleuren. Ditalles zal ons voordelen opleveren bij het produceren van display-en verpakkingstoepassingen. Bovendien zal het onze printomgevingverbeteren."

GSI Printing investeertcontinu in nieuwe technologieën, aldus Duyckaerts. Dit helpt hetbedrijf om zijn doelstellingen op het gebied van milieu terealiseren. Tegelijkertijd stelt dit het bedrijf in staat tegemoette komen aan de eisen van milieubewuste klanten. Dit warenbelangrijke factoren bij de beslissing om te investeren in de HPLX800.

"We streven ernaarmilieuvriendelijkere technologieën te gebruiken en moedigen klantenaan om te kiezen voor duurzamere oplossingen", vervolgt Duyckaerts."Met zijn latexinkten kan de HP LX800 ons helpen dezedoelstellingen te realiseren. En doordat de HP LX800 op een bredewaaier aan substraten kan printen, kunnen we ons aanbod vantoepassingen op grotere formaten diversifiëren. Tegelijkertijdkunnen we onze klanten met deze printer een schitterendebeeldkwaliteit bieden."

GSI Printing heeft de drieHP Scitex printers in de afgelopen maanden geïnstalleerd. Al snelmerkte het de voordelen van deze versterking van zijn machinepark.Vooral de HP Scitex FB7500 maakte meteen indruk. Afgelopen zomerheeft het bedrijf zijn nieuwe FB7500 gebruikt om een brede waaiervan in het oog springend in-store POS-materiaal op vellen teproduceren voor een project voor Decathlon, een grotesportwinkelketen.

"De prints voor Decathlonmoesten op zeer korte tijd worden geproduceerd. Dit projectvereiste variabele data printing op verschillende materialen,waaronder foamboard en karton. Het was van cruciaal belang dat weprint na print kleurconsistentie en -nauwkeurigheid behielden",legt Duyckaerts uit. "We waren dan ook blij dat de HP Scitex FB7500printer aan onze verwachtingen voldeed. Net zoals onze anderenieuwe HP apparatuur heeft onze FB7500 ook voor verschillendeandere projecten voor belangrijke klanten al zijn waardebewezen."

GSI Printing telt bijna 40medewerkers in het hele bedrijf. Het deelt in Kontich een locatievan 15.000m² met zijn zusterbedrijf Print and Display, eentoonaangevende leverancier van grootformaat affichage in offset enPOS-displays.

Meer informatie over GSIPrinting is beschikbaar op http://www.gsiprinting.be.

Voor meer informatie gaat unaar www.youtube.com/hpgraphicartsof volgt u HP op www.twitter.com/hpgraphicarts.

Printserviceproviders dieop zoek zijn naar lokale drukkers die soortgelijke innovatievetoepassingen bieden, kunnen terecht op www.hp.com/go/pspnetwork.
 
(1) In Midden-Europa. Conform de norm ASTM-D2565-99.

OverHP

HP biedt nieuwemogelijkheden die mensen, bedrijven, regeringen en gemeenschappenin staat stellen technologie op zinvolle wijze te gebruiken. HP is's werelds grootste technologiebedrijf en heeft een portfolio vanoplossingen die variëren van printing- en personalcomputing-producten tot software, services en IT-infrastructuur.Meer informatie over HP (NYSE: HPQ) is te vinden op http://www.hp.com.

Redactioneelcontact:

Jonathan Graham, HP
+49 (162) 263 3046

Jonathan Wake
Bespoke voor HP
+44 (0)1737 215 200
jonathanw@bespoke.co.uk

HP Sant Cugat
HP Española S. L
Cami de Can Graells, 1-21
08174, Sant Cugat del Valles
Barcelona
Spain
www.hp.com

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.