Klantverhalen: 30. september 2008
Onderwerpen:

HP training geeft jongeren een flitstende start in zaken

Hoe kan HP jonge mensen in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) op weg helpen naar succes in de wereldeconomie?


De hoogste werkloosheid heerst in de leeftijdscategorie die de toekomst vertegenwoordigt. In 2007 had alleen al in de Europese Unie meer dan 13 procent van de jongeren onder de 24 jaar geen werk. En de werkloosheid onder jongeren in groei-economieën is nog hoger: Rusland (17%), het Midden-Oosten (23%) en Afrika (Noord-Afrika: 30 %; Sub-Sahara: 18 %). 1

HP biedt deze jonge mensen een oplossing via GET-IT: een geheel nieuw soort training, waarin de grondbeginselen van ondernemerschap worden gecombineerd met praktische ervaring in het gebruik van technologie. "GET-IT training opent twee fascinerende nieuwe werelden voor de deelnemers: die van de IT en van het ondernemerschap. Voor kansarme jongeren leidt dit tot een sterke stijging van het zelfvertrouwen, de creativiteit en vereiste kennis", vertelt Erik Dauwen, Directeur voor Teaching Entrepreneurship to Youth (NFTE) in België.

Het doel: een half miljoen studenten bereiken in 2010

laptop

'Graduate Entrepreneurship Training through IT' (GET-IT) helpt jonge werklozen, jongeren zonder passend werk en afgestudeerden (in de leeftijd van 16 tot 25 jaar) bij het verwerven van de zakelijke en IT-vaardigheden die nodig zijn om de arbeidsmarkt te betreden en een eigen bedrijf te starten.

Sinds de introductie van GET-IT in mei 2007 hebben HP en haar partners 70 centra geopend in 25 landen overal in Europa, het Midden-Oosten en Afrika, van België tot Rusland en van Ierland tot de Zuid-Afrika.

Tot nu toe zijn in bestaande GET-IT centra meer dan 8000 jongeren getraind. HP zoekt meer organisaties die zich in 2009 en daarna willen aansluiten bij het groeiende GET-IT netwerk. Elke niet-overheids-, overheids- of openbare organisatie die ondernemerschap bevordert of bedrijfs- of IT-training geeft aan werkloze jongeren of jongeren zonder passend werk tussen 16 en 25 jaar kan zich aanmelden voor deelname aan het GET-IT programma. Alle deelnemende organisaties dienen wat betreft hun faciliteiten en de deskundigheid van hun trainers te voldoen aan de GET-IT criteria.

Het doel is in 2010 een half miljoen studenten te bereiken. Een groeiend aantal van deze studenten zal zich in Afrika bevinden. HP en de UNIDO (United Nations Industrial Development Organisation) hebben een strategisch partnerschap opgezet om GET-IT te introduceren in Afrika. "UNIDO zocht een partner die hun visie deelde en in staat was de benodigde beheerde infrastructuur, technologieoplossingen en trainingsexpertise te leveren. Daarom is HP voor ons de ideale partner", zegt de director-general van UNIDO, Mr. Kandeh K. Yumkella. Nadat GET-IT in 2008 in zes landen (Egypte, Marokko, Nigeria, Zuid-Afrika, Tunesië en Uganda) van start is gegaan, zijn UNIDO en HP van plan het programma op het gehele Afrikaanse continent te introduceren.

Het curriculum: Technologietools

GET-IT training bestaat uit interactieve cursussen waarin praktische IT-oplossingen voor dagelijkse bedrijfsproblemen worden behandeld. De kern is een curriculum genaamd Technologietools (T-Tools). Deelnemende organisaties ontvangen HP apparatuur, de T-Tools Guidance cursus voor hun trainers en het T-Tools lesmateriaal – alles is beschikbaar in lokale talen.

Het T-Tools curriculum vult de lacune tussen IT-bedrijfscursussen en standaard IT-cursussen. In de modules worden verschillende IT-oplossingen behandeld voor gangbare zakelijke problemen op het gebied van beheer en operationele processen, financiën, communicatie en marketing. Dankzij de cursus kunnen studenten hun eigen vaardigheden en hun behoefte aan verdere training en ontwikkeling ook beter inschatten.

Welkom in GET-IT city

De introductie van het nieuwe portaal in september 2008 is een GET-IT mijlpaal. Jonge ondernemers loggen in op de site – www.get-it-city.net – voor training en advies. Via het portaal hebben jongeren die niet in de buurt van een GET-IT trainingcentrum wonen op een leuke manier on-line toegang tot een gedeelte van de inhoud van de GET-IT cursus.

Knowledge city is ook de plaats voor 'serieuze' games. Spelers voeren in de rol van event-manager acht scenario's uit. Om te winnen moeten ze effectief omgaan met veeleisende klanten en tal van IT-beveiligingsproblemen oplossen om in tien minuten een reeks bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Wanneer de spelers een taak met succes uitvoeren, krijgen zij punten die ze in een virtuele winkel kunnen besteden aan resources zoals beveiligingssoftware.

Met GET-IT speelt HP in op een sterke vraag uit de markt naar training in ondernemerschap die gericht is op de rol van kleine en middelgrote bedrijven en jongeren in de economie van EMEA-landen. In het moderne mondiale bedrijfsklimaat is economisch succes meer dan ooit afhankelijk van de toestroom van jonge ondernemers die de kunnen omgaan met technologie.

(1) 
Bron: Het Millennium Development Goals rapport 2007

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.