HP'S BEST BEVEILIGDE ALL-IN-ONE-COMPUTERS

HP ELITE ALL-IN-ONE-PC'S

HP’s best beveiligde en optimaal te beheren all-in-ones,1 HP Elite AiO's zijn pure elegantie op het bureaublad met eersteklas functies om soepel te kunnen samenwerken.

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, het Intel-logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, het Intel Inside-logo, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi en Xeon Inside zijn handelsmerken van Intel Corporation en haar dochterondernemingen in de VS en/of andere landen.

1. Gebaseerd op de unieke, uitgebreide gratis beveiligingsfuncties van HP en beheer met de HP Manageability integratiekit van alle pc-aspecten, inclusief hardware-, BIOS- en softwarebeheer met Microsoft System Center Configuration Manager onder fabrikanten met > één miljoen verkochte units per jaar in november 2016 op HP EliteOne 800 AiO-pc's met 7e generatie Intel® Core™-processors, Intel® geïntegreerde graphics en Intel® WLAN.

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.