HP Antivervalsing

Herkennen. Melden. Voorkomen.
Verdachte activiteiten melden

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ'S)

Het produceren, navullen of reviseren van printcartridges, met de bedoeling deze op de markt te brengen op een manier die de indruk wekt dat het om een product van een originele merknaam gaat, terwijl dit niet het geval is. Een revisie/navulling wordt verpakt in een verpakking die erg veel lijkt op een echte HP verpakking. Klanten zijn dan bereid een hogere prijs te betalen in de veronderstelling dat het om een legitiem, origineel HP product gaat.

De OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) schat de jaarlijkse waarde van de internationale handel in namaakproducten op $200 miljard. De internationale douaneraad en de internationale kamer van koophandel menen dat de handel in namaakproducten circa EUR 500 miljard per jaar aan de wereldeconomie onttrekt. Dit staat gelijk aan een verlies van circa 5-8% handel in merkartikelen wereldwijd. Hiertoe behoort ook de illegale handel in namaakprintcartridges. Naar schatting gaan alleen al in Europa 200.000 banen verloren als gevolg van de productie van namaakartikelen.

Nee. Klanten mogen namaakartikelen niet verwarren met legitieme nagevulde/gereviseerde producten. Deze laatste worden op dusdanige wijze verkocht of aangeboden dat klanten niet de indruk (kunnen) krijgen dat ze nieuwe originele HP producten kopen. Een voorbeeld van een legitiem nagevuld product is bijvoorbeeld een product waarop nadrukkelijk 'navulling' of 'revisie' wordt vermeld, waarop het HP logo niet wordt misbruikt om de indruk te wekken dat het product door HP is gemaakt, maar waarop de naam van een bedrijf voor navullingen wordt vermeld, en waarbij de ontwerpelementen van een originele HP printcartridge en de verpakking niet worden misbruikt.

Fraude is een handeling waarbij mensen worden misleid of iets verkeerd wordt voorgesteld door de waarheid met opzet te verdraaien om iets (doorgaans geld) van iemand te verkrijgen. Hoewel er ook sprake kan zijn van fraude zonder de aanwezigheid van namaakproducten, is het produceren van namaakproducten op zich al een vorm van fraude.

Hoewel namaakprintcartridges er kunnen uitzien als echte HP printcartridges, bieden ze u niet de hoge afdrukkwaliteit, bewezen betrouwbaarheid en consistente prestaties die u van HP producten kunt verwachten.

De mogelijke risico's van het gebruik van namaakprintcartridges zijn: afdrukken van slechte kwaliteit; minder afdrukken; printcartridges die minder lang meegaan of helemaal niet werken; schade aan de printer; onderbreking van de afdrukinfrastructuur en -werkstroom en het vervallen van de hardwaregarantie. Slechte en inconsistente afdrukkwaliteit is een belangrijke aanduiding van niet-originele producten.

HP geeft haar klanten niet alleen informatie en hulpmiddelen om echte cartridges van namaak te onderscheiden, maar voert ook onderzoek uit naar verdachte activiteiten en werkt samen met wetshandhavers en douaneautoriteiten over de hele wereld op het gebied van inbeslagnames en arrestaties. De resulterende straffen en veroordelingen van criminelen worden vervolgens beheerd via lokale strafrechtelijke systemen.

De afgelopen vier jaar heeft het Programma in Europa, het Midden-Oosten en Afrika toezicht gehad over het volgende:

 • Circa 1000 onderzoeken
 • Circa 600 dwangmaatregelen (invallen en inbeslagnames door autoriteiten)
 • Circa 8 miljoen in beslag genomen namaakartikelen en onderdelen die waren bedoeld voor illegaal hergebruik
 • Meer dan 3000 controles van partners tegen vervalsing

HP heeft zeer hoge kwaliteitsnormen voor alle producten, ook voor afdrukbenodigdheden. Original HP afdrukbenodigdheden worden altijd nieuw geleverd - nooit nagevuld of gereviseerd - en worden doorgaans geleverd in een ongeopende verpakking van hoge kwaliteit. Dat betekent dat de volgende zaken kunnen wijzen op namaakproducten:

 • De afdrukkwaliteit van een printcartridge is slecht en/of inconsistent.
 • Afdrukbenodigdheden worden geleverd in een verpakking waarmee geknoeid lijkt te zijn of in een verpakking van slechte kwaliteit.
 • Er zit stof of inkt op de printcartridges of de printcartridges lekken in de printer.
 • De printcartridge doet het niet - het uitvalpercentage van een namaakproduct is uitermate hoog.
 • De opbrengst van een printcartridge (het aantal mogelijke afdrukken) is erg laag.

Voor meer informatie leest u hoe u uzelf kunt beschermen tegen namaakprintcartridges of hoe u verdenkingen bij HP kunt melden.

Een aanbieding die 'te mooi is om waar te zijn' is dat waarschijnlijk ook. Om te vermijden dat u het slachtoffer wordt van dubieuze aanbiedingen, koopt u het best alleen bij erkende HP verkoopkanalen en betrouwbare winkeliers. Met de HP Smart Partner Locator op de HP website www.hp.com vindt u een lijst van HP's Supplies Partners per land.

Klik hier als u twijfelachtige activiteiten met betrekking tot namaakcartridges wilt melden: namaak melden.

HP houdt de informatie vertrouwelijk volgens de wettelijke bepalingen en deelt deze alleen als dat nodig is.

HP biedt geen garantieondersteuning of productvervanging voor namaakcartridges.

Alle verpakkingen van originele monochrome HP LaserJet en HP Color LaserJet printcartridges in elk land ter wereld hebben een HP beveiligingslabel, maar niet elke inkjetprintcartridge heeft een beveiligingslabel. In de regio Europa, het Midden-Oosten en Afrika hebben de meeste verpakkingen van originele HP inkjetprintcartridges in West-Europa eigenlijk geen HP beveiligingslabel, terwijl in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika de meeste verpakkingen van HP inkjetprintcartridges wel een label hebben. Voor meer informatie over wanneer u een label mag verwachten op de verpakking van een HP inkjetprintcartridge die in deze regio is verkocht, raadpleegt u het Data sheet: 'Uw aankoop controleren (PDF 1.9 MB)' dat kan worden gedownload.

Eindgebruikers kunnen de volgende problemen ervaren als ze namaakprintcartridges in hun HP printers gebruiken:

 • Namaakproducten lekken vaak of werken niet goed.
 • Klanten kunnen worden geconfronteerd met een minder dan normale afdrukkwaliteit en een lager aantal pagina's (aantal pagina's dat kan worden afgedrukt) als gevolg van onderdelen van slechtere kwaliteit.
 • Namaakproducten zijn niet rendabel op de lange termijn omdat ze vaker uitval vertonen.
 • Namaakproducten kunnen een printer beschadigen en de garantie ongeldig maken.
 • Namaakproducten kunnen papier verspillen vanwege de slechte afdrukkwaliteit.
 • Namaakproducten kunnen schadelijke bestanddelen bevatten die het gevolg zijn van milieuonvriendelijke praktijken.
 • Namaakproducten komen niet in aanmerking voor Planet Partners, het recyclingprogramma van HP.

HP neemt de bescherming van haar handelsmerken en merk zeer serieus en voert in het kader daarvan internationaal onderzoek uit om de internationale handel van onwettige producten aan te pakken.

Het HP ACF Programma bevordert de bewustwording bij HP partners, klanten en lokale autoriteiten over wanneer men wantrouwig moet worden en hoe aanwijzingen moeten worden gemeld. Onderzoeksconsultants onderzoeken alle aanwijzingen om de belangrijkste dealers en fabrikanten van namaakproducten te achterhalen, en helpen de lokale autoriteiten bij de daaruit volgende dwangmaatregelen. Daarnaast zorgt het programma ervoor dat de voorraden van de aangesloten distributeurs en verkopers van HP geen namaakproducten bevatten, door willekeurige inspecties uit te voeren (Controles van partners tegen vervalsing). HP is ook een actief lid van een aantal internationale non-profit associaties van merkeigenaren, overal ter wereld, die overheids- en juridische instanties ondersteunen.

Printcartridges spelen een centrale rol in de vlekkeloze werking van HP afdruksystemen. Daarom investeert HP veel in onderzoek naar en ontwikkeling van beeldverwerkings- en afdruksystemen. Dit resulteert in nauwkeurig geproduceerde HP printcartridges en een consistente toner- en inktformule die perfect is afgestemd op HP LaserJet- en inkjetprinters.

Er werken bijvoorbeeld al 100 scheikundigen aan HP inktformules, en soms duurt het jaren om één formule te ontwikkelen die HP klanten de superieure kwaliteit en betrouwbaarheid levert die men van HP mag verwachten.

HP printcartridges zijn gevoelig voor namaak en de Toner Cartridge Authentication-software (gratis) geeft aan of de geïnstalleerde cartridge een Original HP LaserJet tonercartridge of iets anders is, bijvoorbeeld een namaakcartridge. Als de cartridge geen echte HP cartridge is, krijgen gebruikers aanvullende informatie om mogelijke namaak te achterhalen. Gebruikers die een melding ontvangen terwijl ze in de veronderstelling zijn dat ze een Original HP cartridge hebben gekocht, worden omgeleid naar de Antivervalsingswebsite van HP (hp.com/go/anticounterfeit) waar ze melding kunnen doen van de mogelijke namaakcartridge.

Eenvoudig gesteld is een QR-code een streepjescode die snel antwoord (Quick Response) geeft. QR-codes kunnen zijn gecodeerd met tekst, een URL of andere gegevens en kunnen supersnel worden gedecodeerd met smartphones met ingebouwde camera's. De QR-codes op de nieuwe HP-beveiligingszegels bevatten serienummers voor een snelle verificatie van de echtheid van het product.

 • Ga naar uw App Store.
 • Selecteer een QR-codescanner app, zoals i-nigma of de app eSupplies van HP.
 • Download de app naar uw smartphone.

Klanten kunnen beveiligingslabels met QR-codes scannen met behulp van een toestel dat een internetverbinding heeft en een webbrowser of QR-codelezer, zoals smartphones of desktop- of notebookcomputers. Klanten kunnen de QR-code lezen met elk willekeurig QR-codeleesprogramma dat beschikbaar is voor smartphone- of tablettoestellen, bijvoorbeeld i-nigma. Klanten kunnen ook de HP app eSupplies downloaden; deze app is geoptimaliseerd voor HP QR-codes en HP Mobile Authentication. De app eSupplies van HP is ook beschikbaar voor iPad®, iPhone® en iPod Touch® in de iTunes App Store.*

*iPad®, iPhone® en iPod Touch® zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.

U kunt HP beveiligingslabels online valideren:

 • Ga naar www.hp.com/go/ok
 • Volg de instructies om het label visueel te inspecteren.
 • Voer het serienummer van het label in.

HP brengt geen kosten in rekening voor de controle van beveiligingslabels op de cartridgeverpakking met HP Mobile Authentication. Omdat HP Mobile Authentication informatie overbrengt via de internetverbinding op een smartphone of pc, is het standaardtarief voor de internetverbinding van uw netwerk- of internetprovider van toepassing. HP Mobile Authentication heeft een minimale hoeveelheid gegevens nodig om een cartridge te kunnen valideren. Gebruikers met een 'Betalen per gebruik'-abonnement moeten rekening houden met kosten die vergelijkbaar zijn met die voor een bezoek aan andere websites.

Nuttige koppelingen en downloads

Wilt u meer weten over de handel in namaakproducten, dan verwijzen wij u graag naar de volgende koppelingen en documenten:

Nuttige koppelingen: