Przejdź do treści Polska-Polski
HP.pl Produkty i Usługi Wsparcie i Sterowniki Rozwiązania Jak Kupić
» Kontakt z HP
HP.com Polska
Wydajność wkładów

Pomiar Wydajności: Standard ISO dotyczący wydajności wkładów z tonerem dla monochromatycznych
drukarek laserowych

» 

Wydajność wkładów

Początek treści
Klienci kupujący drukarki i materiały eksploatacyjne chcą podejmować świadome i uzasadnione decyzje. Oprócz podstawowych czynników wpływających na zakup urządzenia, takich jak funkcjonalność, prędkość drukowania, jakość wydruków oraz łatwość użytkowania, nabywcy często chcą porównywać koszty. Zdając sobie sprawę z różnych potrzeb klientów, firma HP oferuje szeroki zakres systemów drukowania, które różnią się możliwościami drukowania oraz ceną zakupu i kosztami eksploatacji. Porównując koszty, należy brać pod uwagę szereg czynników, w tym jakość, niezawodność, wsparcie techniczne i wydajność. Pomiary wydajności wyrażone w liczbie stron oraz związane z nimi oszacowania kosztu wydruku strony (KWS) to jedna część ekonomicznego obrazu zagadnienia. Aby pomóc klientom w wybraniu najlepszego, spełniającego indywidualne potrzeby systemu drukowania, firma HP szuka sposobu na dostarczanie istotnych informacji, które dotyczą wszystkich czynników wpływających na podejmowane decyzje. W tym artykule opisano pomiary wydajności monochromatycznych drukarek laserowych.
HP LaserJet
W czerwcu 2004 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała standard ISO/IEC 19752 odnośnie wydajności wkładów z tonerem, przeznaczonych do monochromatycznych drukarek laserowych. Firma HP brała udział w opracowywaniu tego standardu i obecnie propaguje w całej branży jego znaczenie. Norma obejmuje szeroki zakres czynników wpływających na wydajność i jej pomiary, takich jak rozmiar zadania drukowania, tryby jakości wydruku, określanie końca cyklu eksploatacji i warunki otoczenia. Ten szeroko przyjęty, rygorystyczny standard to przełom w sposobie przekazywania klientom informacji o wydajnościach i ich dokładnym porównywaniu.

Dzięki niezawodności i spójności standardu oraz uczestnictwie przedstawicieli całej branży w jego opracowywaniu, a także obiektywnemu i globalnemu podejściu organizacji ISO, firma HP wierzy, że jego stosowanie przyniesie klientom i całej branży wiele ważnych korzyści. Z tego względu HP stosuje standard ISO/IEC 19752 podczas mierzenia wydajności wkładów przeznaczonych dla monochromatycznych drukarek laserowych. Ponadto firma HP brała udział w opracowywaniu norm przemysłowych ISO dotyczących pomiarów wydajności dla kolorowych drukarek oraz wkładów laserowych i atramentowych. Standardy te będą pomocne przy ulepszaniu testowania wydajności w branży. Pozwolą również na uzyskiwanie poprawnych wyników porównań.

Metodologia ISO

Elementy, które sprawiają, że standard ISO jest bardziej rygorystyczny, to jego jasne procedury testowe, obejmujące również zagadnienia, takie jak definicja strony testowej, metody i próby statystyczne, parametry kontrolne środowiska oraz zdefiniowane warunki związane z końcem cyklu eksploatacji. Na przykład w dziedzinie próby statystycznej niektóre inne metodologie obejmują testowanie tylko jednego lub dwóch wkładów, podczas gdy standard ISO do osiągnięcia poprawnych wartości statystycznych wymaga przetestowania co najmniej dziewięciu wkładów każdego typu.

Firma HP przestrzega standardu ISO i stosuje go dla wszystkich monochromatycznych drukarek laserowych i wkładów drukujących, które zostały wprowadzone na rynek od momentu jego opublikowania w czerwcu 2004. Przeprowadziła ona również — zgodnie ze standardem — testy wszystkich produktów zgodnych z drukarkami sprzedanymi od czerwca 1999, aby zapewnić ich zgodność ze standardem ISO/IEC 19752.*

Standardy ISO: szerokie i globalne podejście

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) z siedzibą w Genewie (Szwajcaria) to sieć narodowych instytucji normalizacyjnych w 147 krajach. Członkami komitetów technicznych organizacji ISO są organizacje narodowe, a nie dostawcy. W opartym na uzgodnieniach procesie podejmowania decyzji organizacja ISO ustanawia dobrowolnie przestrzegane standardy, których stosowanie ma na celu ułatwianie transakcji handlowych, zwiększanie efektywności pracy w danym środowisku oraz rozszerzanie możliwości wyboru dostępnych dla klientów.

Utworzony na potrzeby opracowywania standardu ISO/IEC 19752 komitet ISO składał się z przedstawicieli instytucji normalizacyjnych z wielu krajów członkowskich. Osoby te reprezentowały wiele różnych dziedzin i branż. Byli wśród nich pracownicy ds. marketingu i producenci drukarek, osoby zajmujące się przetwarzaniem wkładów oraz pracownicy laboratoriów testowych.

Standard ISO/IEC 19752 opisuje rygorystyczną metodę określania wydajności kasety z tonerem dla monochromatycznych drukarek laserowych. Jej kluczowe założenia i elementy to:
  • Standardowy dokument testowy: Strona wydrukowana w kontrolowanym środowisku przy zachowaniu domyślnych ustawień drukarki. Dzięki temu można mieć pewność, że ustawienia pozostaną zgodne dla różnych zdarzeń dotyczących testowania, bez względu na platformę lub format papieru. Dokument testowy można wydrukować na papierze w formatach Letter i A4.

  • Liczba testowanych wkładów: Testy obejmują dziewięć wkładów każdego rodzaju, co pozwala na uzyskanie wiarygodnych wartości najniższej przewidywanej wydajności z 95% pewnością statystyczną.

  • Jasne i obiektywne kryteria dotyczące końca cyklu eksploatacji: Określanie wydajności wkładów przy użyciu miar, co pozwala na wyznaczanie kryteriów końca cyklu eksploatacji na podstawie liczby stron możliwych do wydrukowania i odzwierciedla zalecenia producenta dotyczące postępowania z wkładami pod koniec ich okresu eksploatacji (np. ile razy należy nimi potrząsać). Zalecenia te są przeznaczone dla użytkowników końcowych.
Rysunek 1: Strona testowa według standardu ISO/IEC 19752
Rysunek 1: Strona testowa według standardu ISO/IEC 19752
  • Liczba drukarek: Wkłady są testowane na trzech różnych drukarkach (trzy wkłady na każdej drukarce). Dzięki temu można uniknąć błędów statystycznych wynikających z różnorodności drukarek.

  • Kontrolowane środowisko: Środowisko drukowania jest kontrolowane i stałe, ponieważ odchylenia temperatury i wilgotności mają wpływ na wydajność wkładu.

Aby uzyskać rzetelne wyniki porównania wydajności wkładów pochodzących od różnych dostawców, należy korzystać z jednej stałej normy. Wydajności wkładów określane przy użyciu innych metod nie mogą być porównywane z wydajnościami obliczanymi zgodnie ze standardem ISO.

Informacje na temat wydajności monochromatycznych drukarek laserowych firmy HP, opublikowane zgodnie ze standardem ISO/IEC 19752 można znaleźć na tej stronie internetowej. Zostaną one również umieszczone na opakowaniach monochromatycznych drukarek laserowych i wkładów. Wydajności wkładów drukujących wyrażone w liczbie wydruków można również znaleźć, wyszukując określoną drukarkę lub wkład w sekcji informacji o produkcie na stronie www.hp.com.pl.

Wydajność wkładu drukującego: Tylko jeden z czynników

Poprawne wyniki porównań to ważne informacje dla klientów, którzy chcą porównywać konkurencyjne oferty drukarek. Pomiary wydajności są również przydatne w przypadku planowania ewentualnej wymiany wkładów lub sprawdzania, czy liczba wkładów jest wystarczająca na potrzeby dużych projektów. Mimo to należy pamiętać, że wydajność jest tylko częścią całego systemu drukowania i jednym ze składników ogólnych kosztów drukowania. Aby w wyniku porównania produktów uzyskać jak najkorzystniejszą wartość ogólną, klienci powinni zawsze brać pod uwagę wszystkie czynniki. Wielkości, takie jak niezawodność, wydajność i jakość, zmniejszają koszty ukryte. Konsekwencją niezawodnego działania produktów jest oszczędzanie czasu i wydatków związanych z rozwiązywaniem problemów. Firma HP namawia przyszłych nabywców drukarek do dokładnego oceniania własnych potrzeb dotyczących drukowania, takich jak niezawodność, jakość i łatwość stosowania systemów druku. Dzięki temu uzyskana wartość ogólna takiego systemu będzie dla klienta najkorzystniejszą z możliwych.

*Dla wszystkich produktów zgodnych z drukarkami sprzedanymi do czerwca 1999 firma HP publikuje wydajności, korzystając z naszej wcześniejszej, zastrzeżonej metody pomiaru wydajności, która jest w pewnym stopniu zgodna ze standardem ISO dotyczącym wydajności wkładu. Norma stosowana przez firmę HP obejmuje użycie metod statystycznych podobnych do metod standardu ISO, a w niektórych przypadkach nawet bardziej rygorystycznych. Przykładowo metoda firmy HP zakłada testowanie większej liczby drukarek i wkładów niż jest to wymagane przez standard ISO. Strona testowa zgodna z metodą firmy HP jest pokryta tonerem w 5%. Aby znaleźć informacje o wydajności dla starszych produktów, można wyszukać drukarkę lub wkład drukujący w sekcji informacji o produkcie na stronie www.hp.com.pl.

Wersja do wydruku
Ochrona danych osobowych Korzystanie z tej witryny oznacza akceptację zasad jej użytkowania
© 2019 Hewlett-Packard Development Company, L.P.