Přejdi na obsah Česká republika-česky
HP úvod Produkty a služby Podpora a ovladače Řešení Jak nakupovat
» Kontaktujte HP
HP úvod
Výtěžnost

Měření výtěžnosti: Barevné laserové tiskárny

» 

Výtěžnost

Začátek obsahu
Zákazníci se chtějí při koupi tiskáren a spotřebního materiálu rozhodovat na základě kvalitních informací. Mezi nejdůležitější faktory, které jsou před koupí zvažovány, obvykle patří možnosti tisku, rychlost a kvalita, funkce výrobku a snadnost obsluhy. Zákazníci však často chtějí také porovnat náklady. Společnost HP nabízí širokou škálu tiskových systémů s různými možnostmi tisku a různými kombinacemi pořizovacích a provozních nákladů, aby vyhověla různým potřebám zákazníků. Při porovnání nákladů musí zákazníci brát v úvahu řadu faktorů, včetně kvality, spolehlivosti a produktivity. Měření výtěžnosti v počtu stránek a související odhady nákladů na stránku tvoří nedílnou část ekonomického hodnocení. V tomto článku jsou popsány skutečnosti, které je třeba brát v úvahu při měření výtěžnosti barevné laserové tiskárny.
HP LaserJet
Porovnání měření výtěžnosti barevných laserových tiskáren různých výrobců je složité. Měření výtěžnosti ovlivňuje řada faktorů, jako je testovací dokument, velikost tiskové úlohy, režimy kvality tisku, stanovení konce životnosti, velikost vzorků a podmínky prostředí.

Hodnota uznávaných norem

Ačkoli je výtěžnost pouze jednou z položek celkových nákladů na tisk, snaží se společnost HP svým zákazníkům poskytovat smysluplné informace o všech důležitých faktorech, aby jim pomohla vybrat vhodný tiskový systém. Společnost HP vyvinula robustní spolehlivé metodologie měření výtěžnosti pro své vlastní tiskárny a podporuje vývoj přísných oborových norem. Společnost HP přijala normu ISO/IEC 19752 pro výtěžnost monochromatické tonerové kazety, na jejímž vývoji se podílela. Tato norma poskytuje dobrý základ pro spolehlivé měření výtěžnosti. Společnost HP se také účastní vývoje oborových norem ISO pro měření výtěžnosti kazet pro barevné a laserové tiskárny. Tyto normy pomohou vylepšit testování výtěžnosti v tiskařském oboru a umožní pravdivé porovnání.

Přístup společnosti HP

Společnost HP vyvinula přesnou metodologii pro testování výtěžnosti kazet pro barevné laserové tiskárny. Tato metodologie bude používána, dokud nebude dokončena norma ISO pro barevné laserové tiskárny. Společnost HP vyvinula vlastní testovací stránku umožňující konzistentní testování a přesné určení výtěžnosti. Tato testovací stránka odpovídá běžnému tisku prováděného zákazníky s přibližně 20% nebo 5% pokrytím pro jednotlivé barvy. (Viz níže příklady s přibližně 20% pokrytím.) Kritéria pro tiskové prostředí, velikost vzorku a statistickou analýzu se podobají normě ISO/IEC 19752 pro monochromatické laserové tiskárny.
#1 - Příklady představují běžné obchodní dokumenty. #2 - Příklady představují běžné obchodní dokumenty.
Příklady představují běžné obchodní dokumenty s přibližně 20% celkovým pokrytím s kombinací azurové, žluté, purpurové a černé barvy.

Metodologie testování výtěžnosti barevných laserových tiskáren společnosti HP

Společnost HP investovala do výzkumu a vývoje, aby se ujistila, že její spotřební materiál produkuje vysoce konzistentní výtěžnost, bez ztráty kvality a spolehlivost, se kterou zákazníci společnosti HP počítají. Konzistentní používání testovacích kritérií je klíčové pro dosažení přesného a spolehlivého měření výtěžnosti. Testování výtěžnosti barevných laserových tiskáren společnosti HP zahrnuje následující kritéria:

  • Testy jsou prováděny s novými tiskárnami a kazetami.
  • Při testech jsou použity alespoň tři tiskárny stejného modelu.
  • Je testováno alespoň devět vzorků pro daný typ kazety.
  • Konkrétní testovací dokument je vlastní testovací stránka společnosti HP představující přibližně 5% pokrytí pro jednotlivé barvy (azurová, purpurová, žlutá a černá).
  • Tisk během testu je téměř nepřetržitý s normálními přestávkami na výměnu či přidávání papíru.
  • Teplota a vlhkost jsou řízeny, aby byly zajištěny podmínky odpovídající kancelářskému prostředí.
  • Průběžné testy výtěžnosti se dále provádějí se všemi továrními nastaveními, aby bylo zajištěno, že kazeta poskytuje deklarovanou výtěžnost.

Společnost HP také používá jasně definovaná kritéria pro určení konce životnosti kazety, což je velmi důležité pro přesný výpočet výtěžnosti. Pro účely testování barevných laserových tiskáren je za konec životnosti kazety považováno hlášení tiskárny o nutnosti výměny náplně.

Na tomto webu jsou k dispozici informace o přibližné výtěžnosti tiskové kazety v počtu stránek pro tiskárny uvedené v poslední době. Tyto údaje lze také vyhledat pro všechny tiskárny v informacích o tiskárně či kazetě, které jsou k dispozici na webu hp.com.1

Výtěžnost tiskové kazety: Pouze jeden z faktorů ke zvážení

Výtěžnost tiskové kazety v počtu stránek je cennou informací pro zákazníky při porovnání konkurenčních nabídek tiskáren. Tyto informace mohou být také užitečné při plánování pravděpodobné doby výměny kazet nebo pro odhad počtu kazet, které je vhodné mít v zásobě pro velké projekty. Mějte však na paměti, že výtěžnost představuje pouze malou část celkových nákladů na tiskový systém a pouze jednu položku celkových nákladů na tisk. Při porovnání produktů by zákazníci měli zvažovat všechny faktory, aby získali nejlepší celkovou hodnotu. Faktory jako spolehlivost, produktivita a kvalita představují skryté náklady. Produkty, které pracují spolehlivě, podstatným způsobem šetří čas a náklady spojené s řešením problému. Společnost HP doporučuje zájemcům o koupi tiskárny, aby zhodnotili své požadavky na tisk, dále spolehlivost systému, kvalitu a snadnost obsluhy a podle toho si vybrali nejvhodnější tiskový systém.

1 Skutečná výtěžnost závisí na konkrétním používání.

Tisknutelná verze
Prohlášení o ochraně soukromí Používáním této stránky souhlasíte s právními podmínkami
© 2018 Hewlett-Packard Development Company, L.P.