Kablosuz Yazdırma Merkezi

 

HP Kablosuz Doðrudan

HP Kablosuz Doðrudan nedir?

HP Kablosuz Doðrudan, Wi-Fi özellikli aygýtlarýnýzýn (örneðin akýllý telefon, tablet veya bilgisayarlar), veya kullanmadan yazýcýnýza doðrudan að baðlantýsý yapmasýna imkan veren yeni bir özelliktir. Yazýcýnýzýn HP kablosuz doðrudan sinyaline, Wi-Fi özellikli aygýtýnýzý yeni bir kablosuz aða veya baðlantý noktasýna baðladýðýnýz ayný þekilde baðlanabilirsiniz.

Bilgisayardan, akýllý telefondan veya tabletten HP kablosuz doðrudan baðlantýsýna baðlý olmak, HP yazýcýnýn halihazýrda baðlý olduðu tipik bir aða baðlý olmaya benzer. Yazýcýyý HP kablosuz doðrudan baðlantýsý üzerinden kullanabilmek için bir yazdýrma uygulamasý (akýllý telefonlar veya tabletler için) veya yazýcý yazýlýmýný (bilgisayar için) yüklü olmalýdýr.

Eþleþtirilmiþ bir sürücü üzerinden, fotoðraf yüklemeleri ve bellek kartý eriþimi hariç, tüm yazýcý iþlevleri kullanýlabilecektir. Bazý yazýcýlara HP kablosuz doðrudan iki modla uygulanmýþtýr: "Yalnýzca Yazdýr" ve "Aç". "Yalnýzca Yazdýr" modu seçiliyse, yalnýzca yazdýrma iþlevi kullanýlabilir. "Aç" modu seçiliyse, eþleþtirilmiþ bir sürücü üzerinden, fotoðraf yüklemeleri ve bellek kartý eriþimi hariç, tüm yazýcý özellikleri kullanýlabilecektir.

HP kablosuz doðrudan hakkýnda bilmeniz gereken bazý önemli þeyler:

 • HP kablosuz doðrudan baðlantýsý, ayný anda beþ kadar istemciyi desteklemektedir.
 • HP kablosuz doðrudan özelliðini, yazýcý ekranýndaki HP kablosuz doðrudan menüsünden açýp kapatabilirsiniz. HP kablosuz doðrudan varsayýlan olarak kapalýdýr. HP kablosuz doðrudan özelliðini güvenlik ile etkinleþtirmeyi seçerseniz, HP kablosuz doðrudan adýný veya parolasýný HP kablosuz doðrudan menüsünden de kontrol edebilirsiniz. HP kablosuz doðrudan að adý, "HP-Print-**-<yazýcý modeli>" formatýnda olacaktýr. "**" karakterleri, yazýcýnýzý benzersiz þekilde tanýmlamak için kullanýlan iki karakteri temsil eden yer tutuculardýr ve <yazýcý modeli> yazýcýnýzýn modeli olacaktýr.
 • HP kablosuz doðrudan özelliðini güvenlik ile açarsanýz (bazý yazýcýlarda mevcuttur), otomatik olarak 8 haneli bir 2 parolasý oluþturulacaktýr. Baðlanmak için, Wi-Fi özellikli aygýtýn 2 þifrelemesini de desteklemesi gerekir. Bu parolaya, bu özelliðin etkinleþtirilmesi ardýndan yazýcý ekranýndan dilediðiniz an eriþebilirsiniz.
 • HP kablosuz doðrudan, yazýcý bir aða veya bir USB kablosu ile baðlý olsa da kullanýlabilir.
 • Önemli: Internet'e HP kablosuz doðrudan baðlantýsý üzerinden eriþemezsiniz.

Tüm ürünler HP kablosuz doðrudan özelliðini desteklemez. Ürününüzün bu özelliði destekleyip desteklemediðini belirlemek için, yazýcýnýn kontrol panelinden bir Að Yapýlandýrmasý sayfasý yazdýrýn ve HP kablosuz doðrudan adlý bölüme bakýn. Bu bölüm varsa, yazýcýnýz bu özelliði destekliyordur. Birçok yazýcý modeli için, bu sayfayý Kablosuz Ayarlarý menüsünden veya yazýcýnýn Að Yapýlandýrmasý düðmesine basarak yazdýrabilirsiniz.

 HP kablosuz doğrudan özelliğine bağlanma

Mobil aygıtınızı veya bilgisayarınızı yazıcınıza doğrudan bağlamak için aşağıdaki adımları gerçekleştirin.

 1. Yazıcının kontrol panelinden HP kablosuz doğrudan özelliğini açın. Birçok modelde, yazıcının kontrol panelinden Kablosuz düğmesine basarak veya Kablosuz simgesine dokunarak Kablosuz Ayarları menüsüne erişmeniz gerekecektir. Kablosuz Doğrudan'ı seçin, sonra da yazıcınızın modeline bağlı olarak “Açık” veya “Açık (güvenlikli)” ya da “Açık (güvenlik yok)” seçeneklerinden birini belirleyin. HP, varsa “Açık (güvenlikli)” seçeneğini önerir.
 2. Mobil aygıtınızda veya bilgisayarınızda, Wi-Fi radyonun açık olduğundan emin olun, ardından diğer herhangi bir ağa bağlanacağınızla aynı şekilde HP kablosuz doğrudan ağına bağlanın. HP kablosuz doğrudan ağ adı “HP-Print-**-<yazıcı modeli>” biçiminde olacaktır. “**” karakterleri, yazıcınızı benzersiz şekilde tanımlamak için kullanılan iki karakteri temsil eden bir yer tutucudur ve <yazıcı modeli> yazıcınızın modeli olacaktır.
 3. HP kablosuz doğrudan özelliğini güvenlikli olarak açtıysanız, mobil aygıtınız veya bilgisayarınız tarafından istendiğinde 2 parolasını girin.

 HP kablosuz doğrudan bağlantısını kullanma

Bir Wi-Fi mobil aygıtınız var ve HP kablosuz doğrudan bağlantısı kullanarak yazdırmak istiyorsunuz.

 1. Önce yazıcının kontrol panelinden HP kablosuz doğrudan özelliğini açın.
 2. Mobil aygıtınızdan, Wi-Fi radyosunu açın, HP kablosuz doğrudan adını aratın ve bağlanın. Mobil aygıtları için, uyumlu bir yazdırma uygulamasının yüklü olması gereklidir. Apple® iOS aygıtları için, Airprint™ işletim sistemine dahildir ve uyumludur.
  1. Not: Bir Apple iOS aygıtını (iPhone® veya iPad® gibi) HP kablosuz doğrudan yazıcısına bağlarken, bağlantı durumu simgesinin dönmeyi kesmediğini fark edebilirsiniz. Bu beklenen bir durumdur ve yalnızca HP kablosuz doğrudan bağlantısının Internet erişimi sağlamadığını gösterir. Dönen daire simgesini göz ardı edebilir ve Apple aygıtınızın yazıcıya bağlı olduğunu varsayabilirsiniz. HP kablosuz doğrudan, yalnızca mobil aygıtınızla yazıcınız arasında bir bağlantı olduğundan, mobil aygıt yazıcı üzerinden Internet'e erişemez. Bu iOS 5+ sürümünde karşılaşılan yeni bir durumdur. Önceki iOS sürümleri dönen daire simgesi göstermeyecektir. Daha fazla ayrıntı için, ürününüz için HP ürün destek sayfası belgelerine başvurun.

   Yazıcınızı kurmadınız, yazıcı yazılımını yüklemediniz ve yazıcıyı yalnızca HP kablosuz doğrudan bağlantısı üzerinden kullanmak istiyorsunuz (kablosuz yönlendirici veya erişim noktası yok).

   1. Önce yazıcı donanımı kurulumunu tamamlayın. Yazıcı ekranı “Yazıcı Yardımı”, “Kılavuz”, “Yazıcı üzerinden kablosuz kur”, “Daha sonra bağlan” gibi bağlantı seçenekleri gösterirse, yazıcıyı kablosuz bir ağa bağlamayacağınız için “Daha sonra bağlan”ı seçmeniz gerekir.
   2. Yazıcı kontrol ekranından HP kablosuz doğrudan özelliğini açın.
   3. Bilgisayarınızdan, Wi-Fi radyoyu açın, HP kablosuz doğrudan adını aratıp bağlanın.
   4. Bilgisayarınıza yönelik yazıcı yazılımını yükleyin. Bağlantı Seçenekleri ekranı belirdiğinde, “kablosuz” seçeneğini belirleyin. Gösterildiğinde, yazıcının algılanan ekranından yazıcıyı seçin, sonra da yazılım yüklemesini tamamlayın.

   Yazıcıyı ağ bağlantısı üzerinden zaten yüklediniz, yazıcı yazılımını bilgisayara yüklediniz ve yazıcıyı ağ üzerinden kullanıyorsunuz. Yazıcıyı HP kablosuz doğrudan üzerinden de kullanmak istiyorsunuz.

   1. Yazıcı kontrol ekranından HP kablosuz doğrudan özelliğini açın.
   2. Kablosuz bilgisayarınızdan, Wi-Fi radyoyu açın, HP kablosuz doğrudan adını aratıp bağlanın. Yazıcıyı ağ bağlantısı üzerinden yaptığınızla aynı şekilde kullanabilirsiniz. Hiçbir ek yazılım yüklemesi gerekmez. Yazıcınız, ev ağınıza da bağlı kalabilir. Ancak, bilgisayarınız ya yazıcınıza YA DA ev ağınıza bağlı olabilir, aynı anda ikisine de değil.

   Yazıcınızı daha önce USB kablosu ile yükleyip kullandınız veya yazılımdan “Daha Sonra Bağlan” seçeneğini seçtiniz ve yazıcıyı HP kablosuz doğrudan bağlantısı üzerinden kullanmak istiyorsunuz.

   1. Yazıcı kontrol ekranından HP kablosuz doğrudan özelliğini açın.
   2. Kablosuz bilgisayarınızdan Wi-Fi radyoyu açın, HP kablosuz doğrudan adını aratıp bağlanın.
   3. Yazıcı yazılımından ayarları yapılandırın.
    1. Windows XP, Windows Vista veya Windows 7:
     Başlat -> Programlar -> HP -> <yazıcınızın modeli> -> Yazıcı Kurulumu ve Yazılımı.
    2. Windows 8:
     • Başlangıç ekranından (yazıcı modelinizin adını taşıyan simge) veya yazıcınızın adını taşıyan döşemeden Yazıcı Yazılımı'nı başlatın.
     • Yazıcı Yazılımı ekranının üst kısmında yer alan Yardımcı Programlar'ı seçin (tıklatın veya dokunun)
     • Yazıcı Kurulumu ve Yazılımı'nı seçin
     • USB bağlantılı yazıcıyı Kablosuza dönüştür seçeneğini belirleyin
    3. Mac OS X:
     Finder'ı (Bulucu) açın ve Applications -> HP -> <yazıcınızın modeli> -> Printer Setup & Software'e (Uygulamalar -> HP -> <yazıcınızın modeli> -> Yazıcı Kurulumu ve Yazılımı) gidin.
    4. Tekrar Hol Geldiniz ekranı gösterecek olan yazıcı yazılımı CD'sini de takabilir veya www.hp.com/go/customercare adresinden Tam İşlevli yazılımı edinebilirsiniz
    5. “Yeni yazıcı bağla” seçeneğini tıklatın. Önemli: “USB bağlantılı yazıcıyı kablosuza dönüştür” seçeneğini belirlemeyin.
    6. Bağlantı Seçenekleri ekranında, Kablosuz'u seçin, ardından İleri'yi tıklatın.
    7. Gösterildiğinde, yazıcının algılanan ekranından yazıcıyı seçin, sonra da yazılım yüklemesini tamamlayın.

   HP kablosuz doğrudan bağlantısını kurduktan sonra, yazıcının klasöründe HP yazıcı için iki yazıcı simgesi göreceksiniz. “Ağ” etiketli yazıcı simgesi, HP kablosuz doğrudan için yüklenen yazıcı sürücüsüdür. HP kablosuz doğrudan bağlantısı üzerinden yazdırırken bunu seçin. Artık USB kablo bağlantısı kullanarak yazdırmak istemiyorsanız, “Ağ” etiketli HP yazıcı simgesini silebilirsiniz.

   Yazıcınızı HP kablosuz doğrudan bağlantısı üzerinden zaten yüklediniz, yazıcı yazılımını yüklediniz ve yazıcıyı kablosuz yönlendirici ile kablosuz ağ üzerinden kullanmak istiyorsunuz.

   1. Önce, bilgisayarınızı yazıcıyı bağlamak istediğiniz kablosuz ağa bağlayın.
    Windows XP, Windows Vista veya Windows 7:
    Başlat -> Programlar -> HP -> <yazıcınızın modeli> -> Yazıcı Kurulumu ve Yazılımı.
    Windows 8:
    • Başlangıç ekranından (yazıcı modelinizin adını taşıyan simge) veya yazıcınızın adını taşıyan döşemeden Yazıcı Yazılımı'nı başlatın.
    • Yazıcı Yazılımı ekranının üst kısmında yer alan Yardımcı Programlar'ı seçin (tıklatın veya dokunun)
    • Yazıcı Kurulumu ve Yazılımı'nı seçin
    Mac OS X:
    Finder'ı (Bulucu) açın ve Applications -> HP -> <yazıcınızın modeli> -> Printer Setup & Software'e (Uygulamalar -> HP -> <yazıcınızın modeli> -> Yazıcı Kurulumu ve Yazılımı) gidin.
   2. “Kablosuz ayarlarını yeniden yapılandır” seçeneğini belirleyin. Bazı yazıcılar için yazıcı ile bilgisayar arasına geçici olarak USB kablosu bağlamanız gerekebilir. Büyük ekranlı diğer yazıcılar için, yazıcıyı kablosuz ağınıza bağlamak için ön panelden Kablosuz Kurulum Sihirbazı'nı kullanmaya yönlendirileceksiniz. Ağınıza bağlandığında yazıcıyı kullanabilirsiniz, hiçbir ek yazılım gerekmez.

Deðerlendirilebilecek diðer konular

Ýlgili HP kablosuz doðrudan içeriðine eriþmek için aþaðýdaki listeden seçim yapýn.

Yönlendirici olmadan kablosuz yazdýrma

Birden fazla bilgisayardan yazdýrma