HP wireless direct

Co to jest funkcja HP wireless direct?

HP wireless direct to nowa funkcja, która umożliwia urządzeniom obsługującym łączność Wi-Fi (np. smartfonom, tabletom czy komputerom) bezpośrednie, bezprzewodowe komunikowanie drukarką bez korzystania z ani Łączą się one z sygnałem HP wireless direct tak samo jak z nową siecią bezprzewodową lub punktem dostępu.

Z punktu widzenia komputera, smartfonu czy tabletu połączenie HP wireless direct nie różni się od połączenia z typową siecią, do której jest juz podłączona drukarka HP. Aby można było korzystać z drukarki za pomocą połączenia HP wireless direct, musi być zainstalowana aplikacja drukująca (w przypadku smartfonów i tabletów) lub oprogramowanie drukarki (w przypadku komputerów).

Są dostępne wszystkie funkcje drukarki z wyjątkiem przesyłania zdjęć i dostępu do kart pamięci przy użyciu zamapowanego dysku. W niektórych drukarkach funkcja HP wireless direct może działać w dwóch trybach: "Tylko drukowanie" i "Otwarty". W trybie "Tylko drukowanie" dostępna jest tylko funkcja drukowania. W trybie otwartym dostępne są wszystkie funkcje drukarki z wyjątkiem przesyłania zdjęć i dostępu do kart pamięci przy użyciu zamapowanego dysku.

Pewne ważne informacje o funkcji HP wireless direct:

 • Połączenie HP wireless direct obsługuje maksymalnie pięciu klientów naraz.
 • Funkcję HP wireless direct można włączyć lub wyłączyć za pomocą menu HP wireless direct na wyświetlaczu drukarki. Domyślnie funkcja ta jest wyłączona. Z poziomu menu HP wireless direct można również sprawdzić nazwę i hasło sieci HP wireless direct, jeśli jest ona zabezpieczona. Nazwa sieci HP wireless direct ma postać "HP-Print-**-<model drukarki>". W miejscu znaków "**" widoczne będą dwa znaki jednoznacznie identyfikujące drukarkę, natomiast ciąg <model drukarki> zostanie zastąpiony modelem drukarki.
 • W przypadku włączenia funkcji HP wireless direct z zabezpieczeniami (jest to możliwe w przypadku niektórych drukarek) zostanie automatycznie wygenerowane 8-cyfrowe WPA2. Urządzenia łączące się z drukarką muszą również obsługiwać WPA2. Gdy funkcja ta jest włączona, można za pomocą wyświetlacza drukarki uzyskać dostęp do hasła.
 • Funkcja HP wireless direct jest dostępna nawet jeśli drukarka jest również podłączona do sieci lub połączona z komputerem za pomocą kabla USB.
 • Uwaga Funkcja HP wireless direct nie zapewnia łączności z Internetem.

Nie wszystkie produkty obsługują funkcję HP wireless direct. Aby ustalić, czy dany produkt obsługuje tę funkcję, wydrukuj stronę konfiguracji sieci z panelu sterowania drukarki i sprawdź, czy zawiera ona sekcję "HP wireless direct". Jeśli tak, to drukarka obsługuje tę funkcję. W przypadku większości drukarek stronę tę można wydrukować, korzystając z menu Ustawienia bezprzewodowe lub naciskając przycisk konfiguracji sieciowej na drukarce.

Jak nawiązać połączenie z funkcją HP wireless direct?

Aby połączyć urządzenie przenośne lub komputer bezpośrednio z drukarką, należy wykonać następujące czynności.

 1. Włącz funkcję HP wireless direct na panelu sterowania drukarki. W przypadku większości drukarek wymaga to skorzystania z menu Ustawienia bezprzewodowe za pomocą przycisku komunikacji bezprzewodowej lub ikony sieci bezprzewodowej znajdującej się na panelu sterowania drukarki. Wybierz opcję Wireless Direct, a następnie opcję "Włącz", "Włącz (z zabezpieczeniami)" lub "Włącz (bez zabezpieczeń)", zależnie od modelu drukarki. Zalecamy korzystanie z opcji "Włącz (z zabezpieczeniami)", jeśli jest dostępna.
 2. Upewnij się, że łączność Wi-Fi w urządzeniu przenośnym lub komputerze jest włączona, a następnie nawiąż połączenie z siecią siecią. Nazwa sieci HP wireless direct ma postać "HP-Print-**-<model drukarki>". W miejscu znaków "**" widoczne będą dwa znaki jednoznacznie identyfikujące drukarkę, natomiast ciąg <model drukarki> zostanie zastąpiony modelem drukarki.
 3. Jeśli funkcja HP wireless direct jest włączona z zabezpieczeniami, podaj hasło po wyświetleniu odpowiedniego monitu.

Jak korzystać z połączenia HP wireless direct?

 Korzystasz z urządzenia przenośnego z łącznością Wi-Fi i chcesz coś wydrukować za pomocą połączenia HP wireless direct.

 1. Przede wszystkim włącz funkcję HP wireless direct na panelu sterowania drukarki.
 2. Na urządzeniu przenośnym włącz komunikację Wi-Fi, wyszukaj sieć HP wireless direct i połącz się z nią. Na urządzeniu musi być zainstalowana zgodna z drukarką HP aplikacja do drukowania. Na urządzeniach z systemem Apple® iOS domyślnie zainstalowana jest aplikacja Airprint, która jest zgodna.

Uwaga: Podczas łączenia urządzenia z systemem Apple iOS (takiego jak iPhone® czy iPad®) z siecią HP wireless direct może ikona stanu połączenia może nie przestać się obracać. Takie zachowanie jest prawidłowe i oznacza tylko tyle, że połączenie HP wireless direct nie daje dostępu do Internetu. Można zignorować obracające się kółko i uznać, ze urządzenie Apple jest połączone z drukarką. Funkcja HP wireless direct zapewnia tylko łączność między urządzeniem przenośnym a drukarką, nie umożliwia więc urządzeniu dostępu do Internetu za pośrednictwem drukarki. Takie zachowanie to nowość w systemie iOS 5. W poprzednich wersjach systemu iOS obracające się kółko nie jest wyświetlane. Więcej informacji zawiera dokumentacja dotycząca danego produktu na stronie pomocy technicznej firmy HP.

 Jeśli drukarka nie jest skonfigurowana, jej oprogramowanie nie jest zainstalowane, a chcesz korzystać z drukarki tylko za pomocą połączenia HP wireless direct (bez korzystania z routera bezprzewodowego ani punktu dostępu).

 1. Najpierw przeprowadź konfigurację sprzętową drukarki. Jeśli na wyświetlaczu drukarki widoczne są opcje połączenia, takie jak "Konfiguracja wspomagana", "Ręczna", "Konfiguracja bezprzewodowa za pomocą drukarki" czy "Połącz później", należy wybrać opcję "Połącz później", ponieważ drukarka nie będzie łączyć się z siecią bezprzewodową.
 2. Włącz funkcję HP wireless direct na panelu sterowania drukarki.
 3. Na komputerze włącz komunikację Wi-Fi, wyszukaj sieć HP wireless direct i połącz się z nią.
 4. Zainstaluj na komputerze oprogramowanie drukarki. Gdy zostanie wyświetlony ekran opcji połączenia, wybierz"Bezprzewodowe". Wybierz drukarkę, gdy zostanie wyświetlony ekran wykrycia drukarki, a następnie zakończ instalację oprogramowania.

 Drukarka jest już zainstalowana i skonfigurowana do pracy w sieci, na komputerze jest zainstalowane oprogramowanie drukarki i była ona wykorzystywana przez sieć. Chcesz korzystać również z funkcji HP wireless direct.

 1. Włącz funkcję HP wireless direct na panelu sterowania drukarki.
 2. Na komputerze włącz komunikację Wi-Fi, wyszukaj sieć HP wireless direct i połącz się z nią. Z drukarki można korzystać tak samo jak za pomocą połączenia sieciowego. Nie trzeba instalować dodatkowego oprogramowania. Drukarka będzie nadal połączona z siecią domową. Komputer może jednak być połączony ALBO z drukarką, ALBO z siecią domową, a nie z oboma naraz.

 Drukarka została zainstalowana i była wykorzystywana za pomocą kabla USB lub w oprogramowaniu wybrano opcję "Połącz później", a chcesz korzystać z drukarki za pomocą połączenia HP wireless direct.

 1. Włącz funkcję HP wireless direct na panelu sterowania drukarki.
 2. Na komputerze włącz komunikację Wi-Fi, wyszukaj sieć HP wireless direct i połącz się z nią.
 3. Skonfiguruj ustawienia za pomocą oprogramowania drukarki.
  1. W przypadku komputera PC wybierz kolejno opcje Start > Wszystkie programy > HP > <model drukarki> > Instalacja i oprogramowanie drukarki. W przypadku komputera Mac uruchom program Finder i przejdź do sekcji Aplikacje > HP > <model drukarki> > Instalacja i oprogramowanie drukarki. Można również włożyć do napędu dysk CD z oprogramowaniem drukarki, zostanie wówczas wyświetlony ekran Witamy ponownie.
  2. Kliknij polecenie "Podłącz nową drukarkę".
   Uwaga: nie wybieraj polecenia "Zamień drukarkę USB na bezprzewodową".
  3. Na ekranie Opcje połączenia wybierz opcję Bezprzewodowe i kliknij przycisk Dalej.
  4. Wybierz drukarkę, gdy zostanie wyświetlony ekran wykrycia drukarki, a następnie zakończ instalację oprogramowania.

Po skonfigurowaniu połączenia HP wireless direct w folderze drukarek znajdować się będą dwie ikony drukarek z nazwą modelu drukarki. Ikona z oznaczeniem "Sieć" oznacza sterownik drukarki zainstalowany na potrzeby połączenia HP wireless direct. Należy korzystać z niej w celu drukowania za pomocą tego połączenia. Jeśli drukowanie za pomocą połączenia przez kabel USB nie będzie więcej potrzebne, można usunąć ikonę drukarki HP bez oznaczenia "Sieć".

 Drukarka została zainstalowana za pomocą połączenia HP wireless Direct, oprogramowanie drukarki jest zainstalowane, a chcesz korzystać z drukarki za sieci bezprzewodowej z bezprzewodowym.

 1. Przede wszystkim połącz drukarkę z siecią bezprzewodową, w której ma być wykorzystywana.
 2. W przypadku komputera PC wybierz kolejno opcje Start > Wszystkie programy > HP > <model drukarki> > Instalacja i oprogramowanie drukarki. W przypadku komputera Mac uruchom program Finder i przejdź do sekcji Aplikacje > HP > <model drukarki> > Instalacja i oprogramowanie drukarki. Można również włożyć do napędu dysk CD z oprogramowaniem drukarki, zostanie wówczas wyświetlony ekran Witamy ponownie.
 3. Wybierz opcję "Ponownie skonfiguruj ustawienia bezprzewodowe". Niektóre drukarki należy tymczasowo podłączyć do komputera za pomocą kabla USB. W przypadku innych drukarek z dużymi wyświetlaczami należy skorzystać z Kreatora komunikacji bezprzewodowej na przednim panelu w celu nawiązania połączenia z siecią bezprzewodową. Po połączeniu drukarki z siecią można z niej korzystać bez instalowania dodatkowego oprogramowania.

Inne tematy

Wybierz z listy jeden z tematów, aby uzyskać więcej informacji o funkcji HP wireless direct

Drukowanie bezprzewodowe bez routera

Drukowanie z wielu komputerów