Centrum drukowania bezprzewodowego

 

Rozwiązywanie problemów

A. Jeżeli drukarka działała poprawnie przez sieć i teraz już nie działa.

 • Najpierw spróbuj ponownie uruchomić komputer, drukarkę i router bezprzewodowy.
 • Czy drukarka jest podłączona do sieci? 

  W celu sprawdzenia, czy drukarka jest podłączona do sieci:

  1. Wydrukuj raport z testu sieci bezprzewodowej za pomocą panelu sterowania drukarki.
   W wielu drukarkach naciśnięcie przycisku komunikacji bezprzewodowej zapewnia bezpośredni dostęp do opcji drukowania tego raportu. Szczegółowe instrukcje znajdziesz w podręczniku.
  2. Na raporcie z testu sieci bezprzewodowej sprawdź:
   • W wynikach diagnostyki, w obszarze "Łączność" pozycja Połączone powinna być oznaczona POWODZENIE.

    Jeżeli tak nie jest, drukarka nie ma połączenia z żadną siecią. Sprawdź, czy router bezprzewodowy jest włączony i działa prawidłowo.

    Konieczne może być ponowne podłączenie drukarki do sieci. Wykonaj opisane tutaj czynności

   • Sprawdź, czy raport z testu sieci bezprzewodowej informuje o problemach i ewentualnie postępuj zgodnie z instrukcjami.
   • W obszarze "Bieżąca konfiguracja" pozycja "Nazwa sieciowa (SSID)" powinna wskazywać nazwę twojej sieci.

    Jeżeli drukarka nie jest połączona lub jest połączona do innej sieci, konieczne będzie ponowne podłączenie drukarki do sieci. Wykonaj opisane tutaj czynności

 • Czy komputer jest podłączony do sieci? 

  • Windows – Pobierz i uruchom HP Print and Scan Doctor
  • Mac – W celu sprawdzenia połączenia bezprzewodowego kliknij ikonę Airport w górnym, prawym rogu paska menu. Czy twoja sieć jest zaznaczona?
 • Czy ostatnio zmieniło się coś w komputerze? 

  • W przypadku instalacji lub aktualizacji oprogramowania zabezpieczającego mogło ono zablokować komunikację. Skorzystaj z tych informacji pozwalających rozwiązać problem
  • Jeżeli ostatnio instalowane było nowe oprogramowanie lub uaktualniony został system operacyjny, rozważ przywrócenie stanu za pomocą kopii zapasowej lub utworzonego niedawno punktu przywracania, gdy drukarka jeszcze działała.
 • Czy ostatnio zmieniło się coś w routerze bezprzewodowym lub został o zaktualizowany? 

  • W przypadku wymiany routera konieczna może być ponowna konfiguracja drukarki w celu dostosowania jej do nowych ustawień routera.
   • Drukarkę można skonfigurować korzystając z tych instrukcji.
   • Jeżeli nowy router został przekazany przez dostawcę usług Internetowych (ISP), konieczne może być wykonanie specjalnych czynności w celu podłączenia drukarki. Wykonaj opisane tutaj czynności.
  • W przypadku zmiany następujących ustawień sieci bezprzewodowej, konieczna może być ponowna konfiguracja drukarki w celu dostosowania jej do nowych ustawień routera.
  • W przypadku zmiany następujących ustawień sieci bezprzewodowej, konieczna może być ponowna konfiguracja routera w celu dostosowania jej do nowych ustawień.
   • W przypadku włączenia filtrowania adresów MAC, skorzystaj z tych instrukcji.
   • W przypadku włączenia izolacji komunikacji bezprzewodowej lub punktu dostępowego, może to uniemożliwić komunikację urządzeń pomiędzy sobą poprzez tę sieć. Należy wyłączyć tę opcję i spróbować ponownie.
  • Ponowna konfiguracja routera
 • Komputer jest podłączony do sieci VPN (virtual private network) 

  Połączenie VPN jest wykorzystywane w celu uzyskania bezpiecznego połączenia ze zdalną siecią (np. dostępu z domu do sieci w pracy). Zwykle nie ma możliwości drukowania na drukarce bezprzewodowej przy aktywnym połączeniu VPN. W celu umożliwienia drukowania zelży tymczasowo wyłączyć połączenie VPN.

 • Adres IP drukarki uległ zmianie. 

  • Uruchom ponownie drukarkę i sprawdź, czy poprzedni adres IP jest znów dostępny.
  • Windows – Skorzystaj z programu aktualizującego adres IP, jeżeli jest dostępny dla posiadanego modelu drukarki
   1. Systemy Windows XP, Windows Vista i Windows 7:
    Start -> Programy -> HP -> <model drukarki> -> Aktualizuj adres IP.
    System Windows 8:
    • Uruchom oprogramowanie drukarki z ekranu startowego (używając ikony nazwy modelu drukarki) lub z kafelka z nazwą drukarki.
    • Wybierz (kliknij lub dotknij) opcję Narzędzia u góry ekranu oprogramowania drukarki.
    • Wybierz opcję Aktualizuj adres IP.
   2. Porównaj poprzedni adres IP drukarki z adresem znajdującym się na raporcie z testu sieci bezprzewodowej.

    Jeżeli te adresy IP nie zgadzają się:

    1. Wprowadź adres IP drukarki z raportu z testu sieci bezprzewodowej w polu Bieżący adres IP drukarki w komputerze.
    2. Kliknij Szukaj, aby upewnić się, że drukarka została znaleziona i kliknij Zapisz, aby uaktualnić oprogramowanie.

    W takiej sytuacji zalecane jest ustawienie statycznego adresu IP drukarki. Wykonaj opisane tutaj czynności.

   3. Jeśli program Aktualizuj adres IP nie jest dostępny na komputerze lub jego uruchomienie nie powiodło się, pobierz i zainstaluj program HP Print and Scan Doctor, wybierz odpowiednią drukarkę, kliknij opcję Dalej, a następnie opcję Napraw drukowanie. Powtórz ten proces dla opcji Napraw skanowanie.
  • Mac – Usuń i dodaj ponownie drukarkę:
   1. W oknie Preferencje systemowe kliknij pozycję Drukarka i faks lub Drukarka i skaner.
   2. Wybierz drukarkę i kliknij znaczek minusa (-), aby ją usunąć.
   3. Kliknij znak plusa (+), aby ponownie dodać drukarkę.
  • Ustaw statyczny adres IP (który nie ulegnie zmianie)

B. Drukarka nigdy nie działała przy połączeniu przez sieć

 • Najpierw spróbuj ponownie uruchomić komputer, drukarkę i router bezprzewodowy.
 • Czy drukarka jest podłączona do sieci? 

  1. W celu sprawdzenia wydrukuj raport z testu sieci bezprzewodowej za pomocą panelu sterowania drukarki.

   W wielu drukarkach naciśnięcie przycisku komunikacji bezprzewodowej zapewnia bezpośredni dostęp do opcji drukowania tego raportu. Szczegółowe instrukcje znajdziesz w podręczniku.

  2. Na raporcie sprawdź:
   • W wynikach diagnostyki, w obszarze "Łączność" pozycja Połączone powinna być oznaczona POWODZENIE.

    Jeżeli tak nie jest, drukarka nie ma połączenia z żadną siecią. Sprawdź, czy router bezprzewodowy jest włączony i działa prawidłowo.

    Konieczne może być ponowne podłączenie drukarki do sieci. Wykonaj opisane tutaj czynności.

   • Sprawdź, czy raport z testu sieci bezprzewodowej informuje o problemach i ewentualnie postępuj zgodnie z instrukcjami.
   • W obszarze "Bieżąca konfiguracja" pozycja "Nazwa sieciowa (SSID)" powinna wskazywać nazwę twojej sieci.

    Jeżeli drukarka nie jest połączona lub jest połączona do innej sieci, konieczne będzie ponowne podłączenie drukarki do sieci. Wykonaj opisane tutaj czynności.

 • Czy zainstalowane zostało oprogramowanie drukarki? Jeżeli nie, wykonaj opisane tutaj czynności.
 • Z jakich ustawień routera korzystasz? 

  • Sprawdź ustawienia routera. Niektóre zaawansowane ustawienia routera mogą być niezgodne z drukarką.
   1. W celu uzyskania dostępu do ustawień routera należy uruchomić przeglądarkę internetową, wpisać adres bramki internetowej i nacisnąć Enter.

    W celu ustalenia adresu bramki internetowej w systemie Windows:

    1. Pobierz i zainstaluj program HP Print and Scan Doctor.
    2. W menu programu przejdź do opcji Sieć -> Pokaż informacje zaawansowane.
    3. Brama domyślna znajduje się w sekcji Sieć.

    W celu ustalenia adresu bramki internetowej w komputerze Mac:

    1. Z menu Apple wybierz Preferencje systemowe i kliknij Sieć.
    2. Wybierz typ połączenia w lewym panelu. Adres bramy znajduje się w środku okna, obok pola „Router”. UWAGA: Router może wymagać podania nazwy użytkownika i hasła. Jeśli zostały one ustawione wcześniej, wprowadź je teraz. Jeśli ich nie znasz lub nie masz pewności, poszukaj w dokumentacji lub u producenta routera (albo po prostu w Internecie) informacji na temat domyślnej nazwy użytkownika i hasła.
   2. Sprawdź następujące ustawienia routera:

    Ustawienia te mogą znajdować się w części o nazwie Wireless (Bezprzewodowe) lub Security (Zabezpieczenia), jednak każdy router jest inny i najlepiej skorzystać z dokumentacji, aby ustalić szczegóły.

    • Filtrowanie adresów MAC – Jeżeli filtrowanie jest włączone, wykonaj opisane tutaj czynności.
    • Tryb tylko 802.11n – Jeżeli wybrany jest tryb tylko n, należy zmienić to ustawienie tak, aby pozwolić co najmniej na pracę w trybie 802.11g. Dostępne mogą być także inne tryby, ale należy się upewnić, że wśród nich jest 802.11g.
    • Tryb tylko 5GHz – Jeżeli włączony jest tryb pracy tylko na częstotliwości 5GHz lub wykorzystywany jest tylko kanał w paśmie 5GHz (dowolny kanał powyżej 13), zmień to ustawienie tak, aby możliwa była praca w paśmie 2,4GHz i upewnij się, że wybrany jest kanał z zakresu 1-13.
    • Współdzielone bezpieczeństwo WEP – Jeżeli korzystasz z zabezpieczenia , zalecamy zmianę tego ustawienia na lub WPA2. Zalecanym szyfrowaniem jest (Advanced Encryption Standard). AES to najnowsza i najbezpieczniejsza metoda szyfrowania danych w sieci bezprzewodowej. Utwórz hasło WPA o długości co najmniej 13 znaków. Użyj cyfr, liter małych i wielkich oraz znaków przestankowych, aby zwiększyć bezpieczeństwo sieci. Jeżeli musisz korzystać z WEP wybierz tryb otwarty, a nie współdzielony. Informacje na temat bezpieczeństwa.
    • Izolacja bezprzewodowa – Włączenie tej opcji może uniemożliwić komunikację urządzeń pomiędzy sobą poprzez tę sieć. Należy wyłączyć tę opcję i spróbować ponownie.
    • DHCP – W przypadku wyłączenia drukarka nie otrzyma adresu IP niezbędnego do komunikacji w sieci. Należy wyłączyć DHCP i spróbować ponownie.
  • Warto także sprawdzić aktualizacje oprogramowania firmware dla routera. Sprawdź w instrukcji lub u producenta routera, jak to zrobić.
  • Jeżeli nowy router został przekazany przez dostawcę usług Internetowych (ISP), konieczne może być wykonanie specjalnych czynności w celu podłączenia drukarki. Wykonaj opisane tutaj czynności.
 • Czy korzystasz z zapory sieciowej firewall lub innego oprogramowania zabezpieczającego w komputerze?  

  Niektóre programy zabezpieczające blokują komunikację pomiędzy drukarką i komputerem. Skorzystaj z tych informacji pozwalających rozwiązać problem z zaporą sieciową firewall.

 • Zmieniasz połączenie drukarki z USB na połączenie bezprzewodowe? Skorzystaj z opisanych tutaj czynności.

Potrzebujesz więcej pomocy?

Inne tematy do przejrzenia

Skorzystaj z poniższej listy powiązanych tematów dotyczących komunikacji bezprzewodowej.

Informacje o zabezpieczeniach i zaporach sieciowych firewall

Podłączanie drukarki bezprzewodowej

Instalacja oprogramowania drukarki