Podłączanie drukarki bezprzewodowej

 1. Rozpakuj drukarkę.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcją instalacji, aby usunąć elementy opakowania.
 3. Podłącz przewód zasilający, włącz drukarkę i zainstaluj pojemniki z tuszem.

  Poczekaj, aż drukarka zakończy procedurę uruchamiania. Wydrukuj także stronę wyrównania (jeżeli dotyczy).

 4. Wybierz jedną z metod podłączenia drukarki, zgodnie z poniższym opisem.

  Jeżeli drukarka obsługuje połączenie przewodowe i zdecydujesz się na jego wykorzystanie, podłącz teraz przewód sieciowy i przejdź do części Instalacja oprogramowania drukarki. Uwaga: podczas korzystania z połączenia Ethernet komunikacja bezprzewodowa drukarki jest wyłączona.

  Jeżeli chcesz drukować bezprzewodowo bez korzystania z , dowiedz się więcej o drukowaniu w trybie peer-to-peer.

Jeżeli zdecydujesz się na połączenie bezprzewodowe, dostępnych jest kilka sposobów podłączenia drukarki:

Automatyczne połączenie bezprzewodowe HP 

Automatyczne połączenie bezprzewodowe HP – Automatyczne połączenie bezprzewodowe HP to technologia umożliwiająca podłączenie drukarki do sieci bezprzewodowej bez konieczności korzystania z przewodów, ani wprowadzania ustawień sieci bezprzewodowej takich, jak nazwa sieci i hasło. Wiele nowszych drukarek HP posiada taką możliwość podczas standardowej procedury instalacji oprogramowania.

Nie wszystkie komputery i konfiguracje sieci są zgodne z Automatycznym połączeniem bezprzewodowym HP. W niektórych wypadkach będzie można skorzystać z alternatywnych metod konfiguracji połączenia bezprzewodowego. W celu zapewnienia zgodności, Automatyczne połączenie bezprzewodowe HP wymaga spełnienia następujących warunków:

 1. Komputer musi pracować pod kontrolą systemu operacyjnego Windows Vista, Windows 7, Mac OS X 10.5.x lub Mac OS X 10.6.x.
 2. Komputer korzysta z połączenia bezprzewodowego do komunikacji z siecią i system operacyjny kontroluje bezprzewodową kartę sieciową, aby oprogramowanie HP mogło pobrać bieżącą konfigurację sieciową.
 3. Komputer jest połączony z routerem bezprzewodowym standardu 802.11b/g/n pracującym w paśmie 2,4 GHz.
  UWAGA: Drukarki HP nie są zgodne z sieciami 802.11n pracującymi w paśmie 5,0 GHz.
 4. Komputer nie korzysta ze statycznego
 5. Drukarka pracuje w trybie automatycznego połączenia bezprzewodowego HP. Drukarka pracuje w tym trybie przez jedną godzinę od pierwszego włączenia podczas instalacji i przed podłączeniem jej do sieci.
  WSKAZÓWKA: Jeżeli drukarka była włączona przez czas dłuższy niż godzina, a oprogramowanie nie próbowało jeszcze połączyć jej z siecią, można przywrócić działanie tego trybu przez użycie opcji przywracania ustawień domyślnych sieci na panelu sterowania drukarki. Informacje na temat przywracania ustawień domyślnych sieci znajdziesz w dokumentacji drukarki.

Mogą także pojawić się inne czynniki środowiskowe i techniczne, które wpłynąć na dostępność opcji Automatycznego połączenia bezprzewodowego HP.

Jeżeli Automatyczne połączenie bezprzewodowe HP jest proponowane podczas instalacji drukarki, jest to zalecana metoda jej konfiguracji. Jednym z elementów procesu konfiguracji jest tymczasowe odłączenie komputera od sieci bezprzewodowej. W tym czasie nie będzie dostępne połączenie z Internetem. Przed skorzystaniem z tej metody konfiguracji należy zapisać prace wykonywane przez Internet oraz zakończyć pobieranie plików.

W celu skorzystania z tej opcji należy zainstalować oprogramowanie drukarki i postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie. Gdy pojawi się odpowiednie pytanie, należy wybrać połączenie "Sieciowe (Ethernet/bezprzewodowe)", a następnie wybrać "Tak, prześlij ustawienia połączenia bezprzewodowego do drukarki (zalecane)". I to wystarczy. Oprogramowanie HP wykona resztę pracy.

Jeżeli Automatyczne połączenie bezprzewodowe HP nie zostanie zaproponowane podczas instalacji drukarki lub ta metoda konfiguracji nie powiedzie się, zaproponowana zostanie inna metoda konfiguracji połączenia bezprzewodowego.

WPS (Wi-Fi Protected Setup) 

(Wi-Fi Protected Setup) – System WPS działa w dwóch trybach łączenia urządzeń bezprzewodowych. Jeden jest nazywany "pushbutton" (naciśnięcie przycisku), a drugi "PIN". Pushbutton jest najprostszą w użyciu metodą. Opiszemy sposób podłączania za pomocą metody przycisku WPS (bez użycia kodu PIN).

Instrukcje na temat uruchamiania procedury WPS w drukarce znajdziesz w jej instrukcji obsługi. Jednak w niektórych sytuacjach użycie tego rozwiązania wymaga spełnienia pewnych wymagań:

 • Zarówno drukarka jak i router bezprzewodowy muszą obsługiwać tryb WPS pushbutton. Skorzystaj z instrukcji obsługi drukarki i routera bezprzewodowego.
 • Router musi posiadać fizyczny przycisk WPS.
 • Sieć musi pracować z zabezpieczeniem lub WPA2. routerów bezprzewodowych WPS nie połączy się za pomocą WPS, jeżeli wykorzystywane jest szyfrowanie lub zabezpieczenia są wyłączone.
 • Większość routerów bezprzewodowych WPS nie połączy się za pomocą WPS, jeżeli wykorzystywana jest domyślna nazwa sieci i wyłączone jest szyfrowanie.

W celu podłączenia drukarki bezprzewodowej do routera bezprzewodowego za pomocą WPS:

 1. Uruchom w drukarce tryb łączenia WPS za pomocą przycisku.
  Instrukcję uruchamiania WPS w drukarce znajdziesz w dokumentacji drukarki.
 2. W ciągu dwóch minut naciśnij przycisk WPS routera.

Kreator komunikacji bezprzewodowej 

Kreator komunikacji bezprzewodowej, który można uruchomić z panelu sterowania drukarki.

 1. Wymaga znajomości nazwy sieci i hasła zabezpieczającego (WEP lub WPA).
 2. Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk Ustawienia i wybierz menu Sieć.
  Kreator komunikacji bezprzewodowej wyświetli listę sieci bezprzewodowych w okolicy.
  Uwaga:  Przycisk Ustawienia może być oznaczony ikoną klucza. Poszczególne produkty różnią się od siebie.
 3. Wybierz nazwę swojej sieci bezprzewodowej z listy.
  Jeżeli nie widzisz na liście swojej sieci bezprzewodowej, jej nazwę możesz wprowadzić ręcznie za pomocą opcji na końcu listy. Przy ręcznym wprowadzaniu nazwy sieci należy uważać, aby wprowadzić ją dokładnie, wraz z małymi i wielkimi literami w nazwie.
 4. Wprowadź klucz WEP lub hasło WPA.
  Przy wprowadzaniu klucza lub hasła należy uważać, aby wprowadzić go dokładnie, wraz z małymi i wielkimi literami w nazwie.
  Drukarka powinna połączyć się z siecią bezprzewodową. Jeżeli tak się nie stanie, pojawi się opcja wydrukowania testu sieci bezprzewodowej, który może być pomocny w ustaleniu przyczyny problemu.

Konfiguracja połączenia bezprzewodowego przez USB 

Konfiguracja połączenia bezprzewodowego przez USB - Niektóre drukarki bezprzewodowe HP mogą korzystać z tej metody konfiguracji połączenia bezprzewodowego podczas instalacji oprogramowania drukarki.

W tym celu drukarkę podłącza się tymczasowo do komputera za pomocą kabla USB. Ważne jest podłączenie i odłączenie kabla dokładnie w momencie wskazanym przez oprogramowanie, które prowadzi użytkownika przez łączenie i konfigurację połączenia bezprzewodowego drukarki.

W niektórych przypadkach oprogramowanie może automatycznie ustalić ustawienia sieci bezprzewodowej bez pomocy użytkownika.

W celu podłączenia drukarki bezprzewodowej do routera bezprzewodowego za pomocą konfiguracji przez USB przejdź do sekcji Instalacja oprogramowania drukarki

Do obejrzenia tego wideo wymagany jest Flash player 8+ oraz włączony JavaScript.
 
Do obejrzenia tego wideo wymagany jest Flash player 8+ oraz włączony JavaScript.
 

Inne tematy do przejrzenia

Skorzystaj z poniższej listy powiązanych tematów dotyczących komunikacji bezprzewodowej.

Instalacja oprogramowania drukarki

Rozwiązywanie problemów

Typowe pytania