Centrum drukowania bezprzewodowego

 

Podłączanie drukarki bezprzewodowej

 1. Rozpakuj drukarkę.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcją instalacji, aby usunąć elementy opakowania.
 3. Podłącz przewód zasilający, włącz drukarkę i zainstaluj pojemniki z tuszem.

  Poczekaj, aż drukarka zakończy procedurę uruchamiania. Wydrukuj także stronę wyrównania (jeżeli dotyczy).

 4. Wybierz jedną z metod podłączenia drukarki, zgodnie z poniższym opisem.

  Jeżeli drukarka obsługuje połączenie przewodowe i zdecydujesz się na jego wykorzystanie, podłącz teraz przewód sieciowy i przejdź do części Instalacja oprogramowania drukarki. Uwaga: podczas korzystania z połączenia Ethernet komunikacja bezprzewodowa drukarki jest wyłączona.

  Jeżeli chcesz drukować bezprzewodowo bez korzystania z , dowiedz się więcej o drukowaniu w trybie peer-to-peer.

Jeżeli zdecydujesz się na połączenie bezprzewodowe, dostępnych jest kilka sposobów podłączenia drukarki:

Automatyczne łączenie bezprzewodowe HP 

Automatyczne łączenie bezprzewodowe HP — Automatyczne łączenie bezprzewodowe HP to technologia umożliwiająca podłączenie drukarki do sieci bezprzewodowej bez konieczności korzystania z przewodów lub wprowadzania ustawień sieci bezprzewodowej, takich jak nazwa sieci i hasło. Wiele nowszych drukarek HP udostępnia tę funkcję podczas standardowej instalacji oprogramowania.

Nie wszystkie komputery oraz konfiguracje sieci są zgodne z technologią Automatyczne łączenie bezprzewodowe HP. W takich przypadkach można skorzystać z alternatywnej metody konfiguracji bezprzewodowej. Aby zapewnić zgodność z technologią Automatyczne łączenie bezprzewodowe HP, spełnione muszą być poniższe warunki:

 1. Na komputerze jest zainstalowany system Windows Vista, Windows 7, Windows 8 lub Mac OS X 10.5 lub nowszy.
 2. Na komputerze skonfigurowane jest połączenie z siecią bezprzewodową, a karta bezprzewodowa jest pod kontrolą systemu operacyjnego, co umożliwia oprogramowaniu firmy HP dostęp do bieżących ustawień sieciowych komputera.
 3. Komputer łączy się z routerem bezprzewodowym standardu 802.11b/g/n działającym w paśmie 2,4 GHz.
  UWAGA: Drukarki HP nie są zgodne z sieciami 802.11n działającymi w paśmie 5,0 GHz.
 4. Na komputerze nie jest używany statyczny
 5. Drukarka działa w trybie Automatyczne łączenie bezprzewodowe HP. Drukarka pozostaje w tym trybie przez jedną godzinę od pierwszego włączenia podczas instalacji i przed podłączeniem jej do sieci.
  WSKAZÓWKA: Jeżeli drukarka była włączona dłużej niż godzinę, a oprogramowanie nie próbowało jeszcze połączyć jej z siecią bezprzewodową, można zresetować działanie tego trybu przez użycie opcji Przywróć ustawienia domyślne sieci na panelu sterowania drukarki. Informacje na temat przywracania ustawień domyślnych sieci znajdują się w dokumentacji drukarki.

Dostępność funkcji Automatyczne łączenie bezprzewodowe HP może zależeć również od innych czynników technicznych i środowiskowych.

Jeśli opcja Automatyczne łączenie bezprzewodowe HP jest dostępna w trakcie instalacji drukarki, jest to zalecana metoda konfiguracji. Podczas procesu konfiguracji komputer musi przez pewien czas pozostać odłączony od sieci bezprzewodowej. W tym czasie nie będzie możliwy dostęp do Internetu. Przed skorzystaniem z tej metody konfiguracji należy zapisać wszystkie pliki aktualnie pobierane lub wymagające połączenia z Internetem.

Aby skorzystać z tej opcji, zainstaluj oprogramowanie drukarki i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Gdy pojawi się pytanie o typ połączenia, wybierz „Sieć (Ethernet/Bezprzewodowe)”, a następnie opcję „Tak, prześlij ustawienia połączenia bezprzewodowego do drukarki (zalecane)”. To wszystko! Oprogramowanie HP zajmie się resztą.

Jeśli podczas instalacji oprogramowania nie jest dostępna opcja Automatyczne połączenie bezprzewodowe HP lub jeśli jej użycie nie powiodło się, dostępna będzie inna metoda konfiguracji połączenia bezprzewodowego.

WPS (Wi-Fi Protected Setup) 

(Wi-Fi Protected Setup) – System WPS działa w dwóch trybach łączenia urządzeń bezprzewodowych. Jeden jest nazywany "pushbutton" (naciśnięcie przycisku), a drugi "PIN". Pushbutton jest najprostszą w użyciu metodą. Opiszemy sposób podłączania za pomocą metody przycisku WPS (bez użycia kodu PIN).

Instrukcje na temat uruchamiania procedury WPS w drukarce znajdziesz w jej instrukcji obsługi. Jednak w niektórych sytuacjach użycie tego rozwiązania wymaga spełnienia pewnych wymagań:

 • Zarówno drukarka jak i router bezprzewodowy muszą obsługiwać tryb WPS pushbutton. Skorzystaj z instrukcji obsługi drukarki i routera bezprzewodowego.
 • Router musi posiadać fizyczny przycisk WPS.
 • Sieć musi pracować z zabezpieczeniem lub WPA2. routerów bezprzewodowych WPS nie połączy się za pomocą WPS, jeżeli wykorzystywane jest szyfrowanie lub zabezpieczenia są wyłączone.
 • Większość routerów bezprzewodowych WPS nie połączy się za pomocą WPS, jeżeli wykorzystywana jest domyślna nazwa sieci i wyłączone jest szyfrowanie.

W celu podłączenia drukarki bezprzewodowej do routera bezprzewodowego za pomocą WPS:

 1. Uruchom w drukarce tryb łączenia WPS za pomocą przycisku.
  Instrukcję uruchamiania WPS w drukarce znajdziesz w dokumentacji drukarki.
 2. W ciągu dwóch minut naciśnij przycisk WPS routera.

Kreator komunikacji bezprzewodowej 

Kreator komunikacji bezprzewodowej, który można uruchomić z panelu sterowania drukarki.

 1. Wymaga znajomości nazwy sieci i hasła zabezpieczającego (WEP lub WPA).
 2. Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk Ustawienia i wybierz menu Sieć.
  Kreator komunikacji bezprzewodowej wyświetli listę sieci bezprzewodowych w okolicy.
  Uwaga:  Przycisk Ustawienia może być oznaczony ikoną klucza. Poszczególne produkty różnią się od siebie.
 3. Wybierz nazwę swojej sieci bezprzewodowej z listy.
  Jeżeli nie widzisz na liście swojej sieci bezprzewodowej, jej nazwę możesz wprowadzić ręcznie za pomocą opcji na końcu listy. Przy ręcznym wprowadzaniu nazwy sieci należy uważać, aby wprowadzić ją dokładnie, wraz z małymi i wielkimi literami w nazwie.
 4. Wprowadź klucz WEP lub hasło WPA.
  Przy wprowadzaniu klucza lub hasła należy uważać, aby wprowadzić go dokładnie, wraz z małymi i wielkimi literami w nazwie.
  Drukarka powinna połączyć się z siecią bezprzewodową. Jeżeli tak się nie stanie, pojawi się opcja wydrukowania testu sieci bezprzewodowej, który może być pomocny w ustaleniu przyczyny problemu.

Konfiguracja połączenia bezprzewodowego przez USB 

Konfiguracja połączenia bezprzewodowego przez USB - Niektóre drukarki bezprzewodowe HP mogą korzystać z tej metody konfiguracji połączenia bezprzewodowego podczas instalacji oprogramowania drukarki.

W tym celu drukarkę podłącza się tymczasowo do komputera za pomocą kabla USB. Ważne jest podłączenie i odłączenie kabla dokładnie w momencie wskazanym przez oprogramowanie, które prowadzi użytkownika przez łączenie i konfigurację połączenia bezprzewodowego drukarki.

W niektórych przypadkach oprogramowanie może automatycznie ustalić ustawienia sieci bezprzewodowej bez pomocy użytkownika.

W celu podłączenia drukarki bezprzewodowej do routera bezprzewodowego za pomocą konfiguracji przez USB przejdź do sekcji Instalacja oprogramowania drukarki

Do obejrzenia tego wideo wymagany jest Flash player 8+ oraz włączony JavaScript.
 
Do obejrzenia tego wideo wymagany jest Flash player 8+ oraz włączony JavaScript.
 

Inne tematy do przejrzenia

Skorzystaj z poniższej listy powiązanych tematów dotyczących komunikacji bezprzewodowej.

Instalacja oprogramowania drukarki

Rozwiązywanie problemów

Typowe pytania